Nordkalk

Kasvua vuodesta 1898

2000-luvulta eteenpäin

2000: Puolan toiminta laajenee

Uudella vuosituhannella Nordkalk on jatkanut asemansa vahvistamista Euroopan markkinoilla investoimalla Puolaan.

Szczecinissä Pohjois-Puolassa otettiin käyttöön uusi jauhatuslaitos vuoden 2000 alussa.

Nordkalk hankki omistukseensa Etelä-Puolassa sijaitsevan Miedzianka-nimisen kalkkikiviyrityksen. Sillä on hallinnassaan yksi maan suurimmista kalkkikiviesiintymistä. Etelä-Puolan Wolicassa sijaitsevalle kalkkiesiintymälle myönnettiin kaivosoikeudet, ja uusi mylly valmistui vuonna 2001 

Kaikki toiminnot Puolassa keskitettiin 1.3.2005 alkaen yhtiöön Nordkalk Sp. z o.o.

2005-2007: Kansainvälisiä hankintoja

Syksyllä 2005 Nordkalk osti Pietarin alueella sijaitsevan Alekseevkan kalkkitehtaan, joka sijaitsee samannimisessä kylässä noin 120 kilometriä Pietarista länteen. 

Nordkalk hakee lupaa kaivostoiminnalle Bunge Duckerissa Ruotsissa. Lupahakemuksen perusteluja täydennetään useilla ympäristöselvityksillä. Toimilupa tuli lainvoimaiseksi vuonna 2010. Oikeusprosessi on edelleen käynnissä.

Nordkalkin ja Franzefoss Minerals AS:n norjalainen yhteisyritys NoFraKalk AS käynnisti kalkkiuunin Verdalissa Norjassa marraskuussa 2007.

2010: Muutoksia Nordkalkin omistajarakenteessa

Rettig allekirjoitti 19.5.2010 muiden Nordkalkin osakkaiden kanssa kauppasopimuksen, jonka seurauksena Rettigin omistusosuus Nordkalkista nousi 49 %:sta 100 %:iin. Vuodesta 2003 Rettig Groupilla oli pieni omistusosuus Nordkalkista. 

Tänään

2014: Poltetun kalkin tuotanto loppui Lappeenrannassa, kun kalkkiuunit pysäytettiin toukokuussa.

2015: Nordkalk uudistaa toimintamallinsa 1.4.2015. Nykyinen toimintamalli, joka perustuu kolmeen tulosvastuulliseen divisioonaan sekä neljään konsernitasoiseen kehittämis- ja tukitoimintoon, vaihdetaan konsernitasoisiin toimintoihin perustuviin vastuualueisiin. ”One Nordkalk” -malli perustuu jatkossa yhtenäisiin koko konsernin kattaviin prosesseihin, joita johtavat johtoryhmän jäsenet.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.