Nordkalk

Kasvua vuodesta 1898

2000-luvulta eteenpäin

2000: Puolan toiminta laajenee

Uudella vuosituhannella Nordkalk on jatkanut asemansa vahvistamista Euroopan markkinoilla investoimalla Puolaan.

Szczecinissä Pohjois-Puolassa otettiin käyttöön uusi jauhatuslaitos vuoden 2000 alussa.

Nordkalk hankki omistukseensa Etelä-Puolassa sijaitsevan Miedzianka-nimisen kalkkikiviyrityksen. Sillä on hallinnassaan yksi maan suurimmista kalkkikiviesiintymistä. Etelä-Puolan Wolicassa sijaitsevalle kalkkiesiintymälle myönnettiin kaivosoikeudet, ja uusi mylly valmistui vuonna 2001. 

2005-2007: Kansainvälisiä hankintoja

Syksyllä 2005 Nordkalk osti Pietarin alueella sijaitsevan Alekseevkan kalkkitehtaan, joka sijaitsee samannimisessä kylässä noin 120 kilometriä Pietarista länteen. 

Nordkalk hakee lupaa kaivostoiminnalle Bunge Duckerissa Ruotsissa. Lupahakemuksen perusteluja täydennetään useilla ympäristöselvityksillä. Toimilupa tuli lainvoimaiseksi vuonna 2010. 

Nordkalkin ja Franzefoss Minerals AS:n norjalainen yhteisyritys NoFraKalk AS käynnisti kalkkiuunin Verdalissa Norjassa marraskuussa 2007.

2010: Muutoksia Nordkalkin omistajarakenteessa

Rettig allekirjoitti 19.5.2010 muiden Nordkalkin osakkaiden kanssa kauppasopimuksen, jonka seurauksena Rettigin omistusosuus Nordkalkista nousi 49 %:sta 100 %:iin. Vuodesta 2003 Rettig Groupilla oli pieni omistusosuus Nordkalkista. 

2015: One Nordkalk

Poltetun kalkin tuotanto loppui Lappeenrannassa, kun kalkkiuunit pysäytettiin toukokuussa 2014.

Nordkalk uudisti toimintamallinsa 1.4.2015. Entinen toimintamalli, joka perustui kolmeen tulosvastuulliseen divisioonaan sekä neljään konsernitasoiseen kehittämis- ja tukitoimintoon, vaihdettiin konsernitasoisiin toimintoihin perustuviin vastuualueisiin. ”One Nordkalk” -malli perustuu jatkossa yhtenäisiin koko konsernin kattaviin prosesseihin, joita johtavat johtoryhmän jäsenet.

Vuonna 2016 Nordkalk laajensi toimintaansa Puolassa. Puolan Slawnossa avattiin uusi granulointilinja syyskuussa 2016. 

2017: Laajentuminen Turkkiin

Vuonna 2017 Nordkalk laajensi toimintaansa Turkin Eskibalikliin paikallisen yhteisyrityksen Nordeka Maden A.Ş. kanssa. Eskibaliklin kalkkikivikaivos sijaitsee Turkin luoteisosassa. Tuotantokapasiteettia lisättiin vuoden 2018 lopussa, kun käyttöön vihittiin uusi murskauslinja.

2018: Nordkalk 120 vuotta

Vuonna 2018 juhlittiin Nordkalkin 120-vuotissyntymäpäivää. Tilanomistaja ja kalkintuottaja Otto Moberg Paraisilta perusti 26. marraskuuta 1898 Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiön. Sen perintöä jatkaa tänään Nordkalk, joka louhii edelleen kalkkikiveä Paraisilla mutta toimii jo kymmenessä maassa. 

2019: Yhteistyö ArcelorMittalin kanssa

Vuonna 2019 Nordkalk aloitti operoimaan maailman johtavan teräksentuottajan, ArcelorMittalin, kalkkiuuneja Eisenhüttenstadtissa, Saksassa. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 14. maaliskuuta 2019. Sopimus luo Nordkalkille hyvät edellytykset kasvaa Keski-Euroopassa; Nordkalk voi hyödyntää laajaa osaamistaan ja valmiuksiaan kalkkiliiketoiminnassa.

2019: Uusi organisaatiomalli

Vuoden 2019 alussa käynnistettiin muutosohjelma, jonka tavoitteena on parantaa Nordkalkin suorituskykyä ja kannattavuutta pitkällä tähtäimellä. Nyt Nordkalk vauhdittaa muutosohjelmaansa vaihtamalla toimintamalliaan. Uusi toimintamalli perustuu kolmeen regioonaan: Pohjois-Eurooppa, Keski-Eurooppa ja New Businesses. Uusi toimintamalli astuu voimaan 1.11.2019.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.