Nordkalk

Kasvua vuodesta 1898

1970 - 1990

1970-luku: Uusi nimi, uudet tarpeet

Vielä 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alkuvuosina kalkkia käytettiin pääasiassa rakennusmateriaalin raaka-aineena, selluloosateollisuudessa ja maanviljelyksessä. Sitä mukaa, kun Suomessa alkoi kehittyä modernia terästeollisuutta, syntyi tarpeita aivan uudentyyppiselle poltetulle kalkille. Tästä alkoi yhtiön prosessi- ja tuotekehittely, joka jatkuu edelleen.

1970-luvulla yhtiö panosti voimakkaasti maatalouskalkin kehittämiseen yhä kilpailukykyisempään suuntaan. Samoihin aikoihin perustettiin Siikaisten ja Vampulan louhokset. 

1980-luku: Uusi tavoite

1980-luvun alussa yhtiö teki kaksi merkittävää päätöstä, joilla tuli olemaan suuri merkitys tulevan kehityksen kannalta. Pohjolan suurin kalkkikiviesiintymä, Storugns Gotlannissa, liitettiin Partekin toimintaan perustamalla yhteisyritys Euroc Mineralin kanssa. Samoihin aikoihin muodostettiin myös toinen yhteisyritys yhdessä sveitsiläisen Plüss-Stauferin ja suomalaisen Ruskealan Marmorin kanssa. 

1980-luvun puolivälissä Partekin kalkkiteollisuus oli kehittynyt niin vahvaksi, että yhtiö asetti tavoitteekseen tulla Pohjolan suurimmaksi kalkintuottajaksi. 

1991: Itsenäinen yhtiö

Elokuussa 1991 perustettiin uusi itsenäinen yhtiö Nordkalk Oy Ab vastaamaan Partekin kalkkiliiketoiminnasta.

Vuonna 1996 Rautaruukin kalkinpolttotoiminnot Raahessa ja vuonna 1997 SSAB Tunnplåtin kalkinpolttotoiminnot Ruotsissa siirtyivät Nordkalkille. 

1990-luku: Baltian maat ja Puola mukaan

Baltian maat ja Puola tulivat mukaan kuvaan vuonna 1996: Virosta ostettiin sekä kalkkikivikaivos että dolomiittikaivos, ja vuonna 1998 yritys hankki omistukseensa Viron johtavan poltetun kalkin tuottajan, Rakke Lubjatehase AS:n.

Nordkalk alkoi laajentaa toimintaansa myös Puolassa, ja ensimmäinen toimisto avattiin Gdanskissa vuonna 1997. Yhtiön nimeksi tuli Partek Nordkalk Polska Sp. z o.o. Vuonna 1999 hankittiin kalkkitehdas ja kalkkiesiintymä Slawnosta, joka sijaitsee noin 120 km Varsovasta kaakkoon.

Lue lisää

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.