Ota yhteyttä

Asiantuntijamme palveluksessasi

Ilmoita väärinkäytökset

Whistleblowing - kanava, jonka avulla ilmoitetaan väärinkäytökset

Kaikkia Nordkalkin työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan mahdolliset havaitut väärinkäytökset tai epäeettinen käytös omalle esimiehelleen, HR-osastolle, lakiosastolle, tai luottamuksellisesti lakiasiainjohtajalle. Myös ulkoisia sidosryhmiä ja toimittajia kannustetaan ilmoittamaan epäillyt väärinkäytökset lakiasiainjohtajalle.

Nordkalk tarjoaa kaikissa maissa työskenteleville työntekijöilleen mahdollisuuden ilmoittaa mahdolliset väärinkäytökset anonyymisti. Ilmoituksen voi tehdä postitse, sähköpostitse tai henkilöstölle tarkoitetulla lomakkeella Nordkalkin intranetissä.

Kaikki mahdolliset väärinkäytöstapaukset tutkitaan ja aiheelliset löydökset raportoidaan sekä kirjataan ja lakiasiainjohtaja käy ne läpi. Tapaukset raportoidaan johdon hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Todetut rikkomukset saattavat johtaa kurinpidollisiin tai oikeudellisiin toimiin. Prosessi on kuvattu tarkemmin Nordkalkin Whistleblowing Policyssä, joka on kaikkien työntekijöiden saatavilla intranetissä.


Väärinkäytösten ilmoittaminen anonyymisti

Anonyymit ilmoitukset voi tehdä suoraan lakiasiainjohtajalle postitse osoitteeseen:

Lakiasiainjohtaja / Nordkalk Corporation
Skräbbölentie 18
FI-21600 Parainen, Finland

Ilmoitukset voi myös tehdä sähköpostitse osoitteeseen
whistleblowing a nordkalk.com

Nordkalkin työntekijät voivat myös käyttää intranetissä olevaa raportointilomaketta.

Viestit, jotka liittyvät väärinkäytösten raportointiin tulee merkitä sanoin ”LUOTTAMUKSELLINEN” ja ”KIIREELLINEN”. 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.