Ota yhteyttä

Asiantuntijamme palveluksessasi

Ilmoita väärinkäytökset

Whistleblowing - kanava, jonka avulla ilmoitetaan väärinkäytökset

Kaikkia Nordkalkin työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan mahdolliset havaitut väärinkäytökset tai epäeettinen käytös omalle esimiehelleen, HR-osastolle, lakiosastolle, tai luottamuksellisesti lakiasiainjohtajalle. Myös ulkoisia sidosryhmiä ja toimittajia kannustetaan ilmoittamaan epäillyt väärinkäytökset lakiasiainjohtajalle.

Nordkalk tarjoaa kaikissa maissa työskenteleville työntekijöilleen ja ulkoisille sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa mahdolliset väärinkäytökset anonyymisti. Ilmoituksen voi tehdä kätevimmin sähköisen kanavan kautta (ks. linkki alla). Lisäksi ilmoituksen voi tehdä postitse.

Kaikki mahdolliset väärinkäytöstapaukset tutkitaan, aiheelliset löydökset raportoidaan ja kirjataan. Lakiasiainjohtaja käy ne läpi yhdessä hallituksen tarkastusvaliokunnan kanssa. Todetut rikkomukset saattavat johtaa kurinpidollisiin tai oikeudellisiin toimiin. Prosessi on kuvattu tarkemmin Nordkalkin Whistleblowing Policyssä, joka on kaikkien työntekijöiden saatavilla intranetissä.

Väärinkäytösten ilmoittaminen anonyymisti

Väärinkäytösten ilmoittaminen anonyymisti tapahtuu näppärimmin sähköisen kanavan kautta:

report.whistleb.com/nordkalk

Lisäksi anonyymit ilmoitukset voi tehdä suoraan lakiasiainjohtajalle postitse osoitteeseen:

Lakiasiainjohtaja / Nordkalk Corporation
Skräbbölentie 18
FI-21600 Parainen, Finland

Viestit, jotka liittyvät väärinkäytösten raportointiin tulee merkitä sanoin ”LUOTTAMUKSELLINEN” ja ”KIIREELLINEN”. 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.