Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

SUUNNITELMALLISTA VESIENHALLINTAA

Vesi liittyy Nordkalkin tuotantoon, vaikka kalkkikiviteollisuus ei olekaan suuri vedenkäyttäjä verrattuna metallikaivoksiin, joiden prosessit tarvitsevat suuria määriä vettä. Kalkkikiveä käytetään vesien puhdistukseen, joten kalkkikivituotantoon liittyvä vesi ei ole luonnolle vaarallista.

Kaivoksissa vettä kerääntyy kaivoksen pohjalle, kun pohjavettä tihkuu kallion halkeamien läpi. Myös vesisateet ja sulamisvedet päätyvät kaivokseen. Kalkkikiven koostumuksen ansiosta tämä vesi ovat puhdasta. Suomessa Tytyrin tuotantolaitos Lohjalla ja Miedziankan tuotantolaitos Puolassa toimittavat vettä kunnalliseen vesilaitokseen. 
Jos kaivos ulottuu syvemmälle kuin pohjavesi, sillä voi olla vaikutusta ympäristön pohjaveden tasoon. Monet Nordkalkin kaivoksista ovat matalia eivätkä vaikuta pohjavesitasoon. 

Lappeenrannassa kalsiittia ja wollastoniittia tuotetaan rikastuslaitoksissa, jotka kierrättävät tuotannossa tarvittavan veden. Veden määrä suljetussa kierrossa on vuositasolla n. 6 miljoonaa m3. Kiertojärjestelmään kuuluu laskeutusaltaat, joissa rikastushiekka, prosessin hyödyllinen sivutuote, laskeutuu pohjaan ja puhdas vesi käytetään uudelleen prosessissa.

Kaivosvesiä voidaan hyödyntää myös muihin tarkoituksiin; joillakin tehtailla kivien pesu on tarpeen, jotta saadaan poistettua esim. savi kivestä. Myös pihoja ja ajoneuvojen pyöriä pestään pölypäästöjen vähentämiseksi.

Nordkalkin kaivoksilla on vesienhallintasuunnitelma. Niissä määritellään toimet sen varmistamiseksi, että kielteiset vaikutukset sekä pinta- että pohjavesiin ovat mahdollisimman vähäiset. 

Ruotsin Uddagårdenissa kaivosvesien laskualtaat varustettiin käyrillä putkilla, joiden kautta vesi lasketaan eteenpäin. Tämän yksinkertaisen ratkaisun avulla mahdolliset työkoneista karkaavat öljyvuodot saadaan helposti kiinni, kun veden pinnalla oleva öljy ei pääse siirtymään veden mukana putkea pitkin eteenpäin.

Uddagården water 500px

Kaloille kutupaikkoja osana Klinthagenin louhoksen jälkihoitoa

Water case

Holvisilta on rakennettu helpottamaan taimenien pääsyä kutemaan Klinthagenin puron yläjuoksulle

Klinthagenin kaivoksessa sijaitsevassa järvessä on tänä päivänä noin 2,5 miljoonaa kuutiota vettä. Kun kaivoksen louhinta on päättynyt ja järvi täyttynyt, vettä on noin 5 miljoonaa kuutiota, mikä tekee siitä Gotlannin syvimmän ja Bästeträskin jälkeen toiseksi suurimman järven.

Syksyllä 2015 kaivokseen kaivettiin 2,5 kilometrin pituinen oja kuljettamaan vettä pois kaivoksen pohjois- ja keskiosista. Louhinnan päättymisen jälkeen ojia rakennetaan myös kuljettamaan vettä kaivoksesta Klinthagenin laskuojaan. Ojat muodostavat itsesäätöisen vesien juoksujärjestelmän, jossa kaivosvesi sedimentoituu luonnollisesti.
Kaivosvesi kuljetetaan lisäpuhdistusta varten karkeammalle kosteikkokasvustoiselle suodatusalueelle Klinthagenin alapuolella ja sitten eteenpäin Klinthagenin laskuojaan. Kaikki mahdollinen kalkkikivi, savipartikkelit ja kalkkikiven louhinnasta peräisin oleva typpi poistetaan vedestä. Vedestä tulee kristallinkirkasta ja se vastaa laadultaan luonnonpuron vettä.

Purossa kutevien kalojen tukemiseksi puroon on lisätty kutuhiekkaa ja mereen ja viljelysmaahan yhteydessä olevat laskuojat on puhdistettu. Alueella kulkevan pienen tien alle on rakennettu holvisilta helpottamaan taimenien pääsyä kutemaan yläjuoksulle. Jokeen pumpataan pieniä virtauksia tukemaan kalanpoikasten haudontaa huhtikuusta juhannukseen. Tietoa kalojen kutualueiden kehityksestä kerätään syksyisin kahden vuoden ajan louhinnan päättymisen jälkeen.Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.