Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Raaka-aineen saatavuus turvattava

Raaka-aineen saanti on Nordkalkin toiminnan perusta ja malminetsintä – uusien varantojen etsintä – on jatkuvaa pitkän tähtäimen työtä kivivarantojen riittävyyden varmistamiseksi tuleville sukupolville.

Nordkalkilla on kaivoksia 21 paikkakunnalla viidessä eri maassa. Esiintymät edustavat eri geologisia aikakausia, ja kiven ikä vaihtelee 180 miljoonasta vuodesta 1900 miljoonaan vuoteen, mikä ilmenee kiven moninaisina fyysisinä ja kemiallisina variaatioina. Tämän ansiosta Nordkalkilla on laaja tuotevalikoima lukuisiin sovelluksiin. 

Nordkalk louhii yli 13 miljoonaa tonnia kiveä vuodessa. Se vastaa vain pientä osaa tunnetuista varannoista, mutta uudet varannot on turvattava pitkällä tähtäimellä. Paikalliset kalkkikivivarat ovat tarpeen, koska niin monet teollisuudenalat ja ympäristösovellukset ovat niistä riippuvaisia. Kalkkikiven tuominen pitkien matkojen takaa on kallista ja aiheuttaa ylimääräisiä päästöjä. Se voisi myös johtaa teollisuuden vetäytymiseen Pohjolasta.

Kaivostoiminta on tarkasti säädeltyä ja lupahakemusprosessi voi helposti kestää vuosia. Lupahakemukset edellyttävät laajoja ympäristöselvityksiä sen takaamiseksi, että kielteiset vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäisiä.

Kun uusi kaivos avataan tai toimintaa laajennetaan, on tärkeää saada suunnitelmille myös sosiaalinen hyväksyntä. Ennen hakemuksen jättämistä Nordkalk järjestää tapaamisia naapureiden ja viranomaisten kanssa voidakseen vastata ihmisten huolenaiheisiin. 

Huolimatta toiminnan selkeistä eduista, kalkkikiven ehdottomasta tarpeellisuudesta yhteiskunnalle ja ympäristöä suojaavista toimenpiteistä sosiaalista hyväksyntää ei saa helposti. Gotlannissa Ruotsissa Nordkalk on valmistellut uuden kaivoksen avaamista vuodesta 2006 lähtien. 


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.