Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

PÖLYN, MELUN JA TÄRINÄN VÄHENTÄMINEN

Nordkalkin toimintoja säätelevät laki- ja lupaviranomaisten asettamat raja-arvot sekä yhtiön omat ympäristötavoitteet, jotka ovat osa Nordkalkin jatkuvan parantamisen prosessia, ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti. Lähiympäristö ja henkilöstön työympäristö otetaan aina huomioon tuotannon suunnittelussa.

Nordkalkilla on kaivoksia ja tuotantoa 27 paikkakunnalla. Kalkkikiveä louhitaan ja jalostetaan murskaamalla ja jauhamalla, siitä tehdään poltettua ja sammutettua kalkkia sekä erikoistuotteita. Katso tuotantoprosessi tästä.

Toiminta voi aiheuttaa pölyä, melua ja tärinää, joita Nordkalk ehkäisee esim. hyödyntämällä parasta mahdollista tekniikkaa investoinneissa ja korjauksissa.

Pölypäästöjä voidaan valvoa tehokkaasti. Jauhatuslaitoksista ja kalkkiuuneista poistuva ilma puhdistetaan suodattimia käyttäen, ja niitä on myös lastausalueilla. Katetut kuljettimet estävät pölyn leviämistä. Tuotantoalueet ja tiet on yleensä asfaltoitu, jotta puhtaanapito olisi mahdollisimman tehokasta. Teitä ja varastoitua kivimateriaalia kastellaan kuivien kausien aikana.

Äänieristystä on parannettu rakentamalla meluvalleja, istuttamalla puita ja käyttämällä erilaisia melunvaimennusmateriaaleja murskauslaitoksilla, kuljetushihnoilla ja lastauspaikoilla. 

Asutusalueiden lähellä olevilla tuotantolaitoksilla on rajoitettu toimintaa yöllä, jotta asukkaita ei häiritä.

Asutusalueet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. 

Räjäytysten aiheuttamaa tärinää seurataan: esimerkiksi Tytyrissä Lohjalla jatkuvaa tärinämittausta tehdään kolmessa kohteessa kaivoksen lähellä ja useissa tilapäisissä mittauspisteissä. Tulosten perusteella räjäytysmenetelmiin tehdään tarpeelliset muutokset tärinän vähentämiseksi.


Nordkalk on varmistanut, että sen tuotantolaitokset vastaavat uusia Euroopan Unionin teollisuuspäästödirektiivin (IED) vaatimuksia, jotka tulevat voimaan vuoden 2017 loppuun mennessä, tekemällä merkittäviä investointeja parhaalla mahdollisella teknologialla (BAT).

Miedziankan meluaidat

Miedzianka noise barrier

Meluaidat tai akustiset eristelevyt ovat paras tapa vähentää lineaarista melua, jota rekat, junat ja lastauslaitteet aiheuttavat. Miedziankassa saatiin vuonna 2015 valmiiksi 700 metriä ääntä vaimentavia seiniä

Nämä seitsemän metriä korkeat meluaidat on valmistettu ääntä vaimentavasta materiaalista ja ne on sijoitettu sinne, missä asuinrakennukset ovat lähinnä tehdasaluetta. 

Asennuksen jälkeiset mittaukset osoittivat melupäästöjen laskeneen odotetusti ja ne täyttävät melupäästöjen vähentämiseen liittyvän sopimuksen ehdot. Vuonna 2016 saatiin valmiiksi vielä kaksi muuta ympäristöinvestointia jatkoksi vuotta aikaisemmin tehdylle meluaidalle. Aitojen päälle asennettiin vielä erityisiä alumiinisia äänieristeitä, joiden kahdeksankulmion muotoiset reiät hajottavat ääniaaltoja, minkä jälkeen ne imeytyvät rakenteen sisällä olevaa mineraalivillaan. Toinen lisäparannus meluaitoihin oli vanhan metalliportin korvaaminen uudella akustiikkapaneelein varustetulla melua vähentävällä portilla. Asennustöiden jälkeen tehdyt melumittaukset osoittivat, että melutaso oli huomattavasti laskenut entisestään. 

Miedzianka noise barriers

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.