Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Luonnonvarojen tehokas käyttö

Nordkalk pyrkii käyttämään kaiken louhitun raaka-aineensa. Tavoitteena on 100 prosentin materiaalitehokkuus, joka on järkevää sekä taloudelliselta että ympäristön kannalta.

Materiaalitehokkuuden parantaminen edellyttää, että kaikki toiminnan sivutuotteet hyödynnetään: louhittu sivukivi tavallisen kalkkikiven lisäksi; rikastusprosessissa syntyvä rikastushiekka; suodatinpöly, jota muodostuu kaikissa kalkkiuuneissa ja jauhatuslaitoksissa; kalkinpoltossa ja -sammutuksessa syntyvät jäämät. Nordkalk myös auttaa asiakkaitaan hyödyntämään sivutuotteitaan kestävällä tavalla.


Vuonna 2016 Nordkalkin materiaalitehokkuus nousi 94,3 prosentista 96,6 prosenttiin, mikä johtuu panostamisesta suodatinpölyn ja erityisesti sivukiven myyntiin.

Sivukiveä käytetään infrastruktuurin rakentamisessa, esim. tehtäessä teitä, lentokenttiä ja tuulipuistoja. Kotimaisten markkinoiden lisäksi kivituotteita laivattiin 2015 mm. Baltiaan ja Venäjälle infrastruktuuriprojekteihin.

Kaikilla Nordkalkin kivimateriaaleilla on CE-merkintä, mikä tukee osaltaan myyntiä, samoin kuin kasvanut ympäristötietoisuus. Kiven kuljetuksesta maksettava hinta arvioidaan pienemmäksi haitaksi kuin louhinnan aloittaminen koskemattomilla alueilla rakennustyömaan lähellä – samalla kun toisaalla jo louhittua kiveä varastoitaisiin kasoihin.

Sivukivi on tyypillistä suomalaisille kaivoksille geologisista syistä. Lappeenrannan ja Paraisten kaivoksilla sivukivi edustaa noin kolmasosaa kaikista louhituista kivituotteista. 

Materiaalitehokkuus

Jalostettu ja myyty kivi
Läjitetty ja varastoitu kivi
Hyödynnetyt sivutuotteet

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.