Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Jälkihoidon monet mahdollisuudet

Kaivostoiminta vaikuttaa maisemaan: avolouhokset näkyvät luonnossa. Nordkalk on tehnyt jälkihoitosuunnitelman jokaiselle kaivokselleen. Joissakin kaivoksissa on mahdollista maisemoida käytöstä poistettuja alueita samaan aikaan kun louhinta jatkuu toisaalla. Tällaisia ovat esim. Karinun louhos Virossa sekä Ignaberga ja Uddagården Ruotsissa.

Kun louhinta on päättynyt, kaivos voi kokonaan kadota maisemasta, kun se on täytetty ja kasvillisuus saa vallan.

Syvemmissä kaivoksissa jälkihoidon tavoite on – turvallisuuden varmistamisen ohella – sulautua ympäröivään maisemaan yhteisön tarpeet huomioiden. Vanhat kaivosalueet voivat toimia virkistys- ja jopa luonnonsuojelualueina.

Tytyri mine museum pop-down restaurant

Kuva: Terhi Anttila

Hissien testausta ja kaivosmuseo maan alla 

Nordkalkin Tytyrin maanalaisen kaivoksen käytöstä poistetuissa osissa on monenlaista toimintaa. Kone Oyj on testannut pilvenpiirtäjien hissejä kaivoksessa vuodesta 1998. Yhtiön käytössä on yhdeksän testikuilua, joista viisi on rakennettu vuonna 2015. Kahden kuilun syvyys on 317 metriä. Testilaboratoriolla on tärkeä osa Koneen tuotekehitystyössä.

Kaivoksessa toimii Lohjan kaupungin hoitama Elämyskaivos, jonka yhteydessä on erilaisia aktiviteetteja, museo, näyttelyitä ja juhlatila. Juhlatila on varsin uniikki tapahtumien järjestämispaikka – 80 metriä maanpinnan alla. Lue lisää Elämyskaivoksen internet-sivulta.

Ruotsin Uddagårdenissa ja Storugnsissa Gotlannissa on rakennettu moottoriurheilurata kaivoksen käytöstä poistettuun osaan. Storugnsissa on lisäksi osoitettu sen lähellä oleva maa-alue tuulivoimalapuistolle.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.