Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen

Kaivos- ja kalkkiteollisuuden tuotantoprosessit kuluttavat paljon energiaa. Louhinta, murskaus, jauhatus ja kalkinpoltto vaativat kaikki merkittäviä määriä energiaa. Nordkalk pyrkii jatkuvasti vähentämään energian kulutusta, mikä on mahdollista optimoimalla prosesseja ja kapasiteetin käyttöastetta sekä pitämällä energiatehokkuus etusijalla uusissa investoinneissa ja korjauksissa.

Energiatehokkuutta parannetaan optimoimalla prosesseja ja kapasiteetin käyttöastetta.

Paraisten kalkkiuunilla käyttöön prosessin automaattinen optimointi

Paraisten kalkkiuunin automaatiojärjestelmä uudistettiin vuonna 2016; uusi automaattinen optimointijärjestelmä säätää uunin ajoparametreja tasaisen laadun ja matalan energiankulutuksen aikaansaamiseksi.

Järjestelmä seuraa jatkuvasti prosessin mittaustietoja ja tuotteen laatua tasoittaakseen prosessin vaihteluja, ja lisäksi se vähentää tuotantohäiriöiden mahdollisuutta. Automaattisen prosessin optimoinnin on laskettu säästävän vuositasolla jopa 4000MWh lämpöenergiaa. 

Biopolttoainetta testattu Ignabergan jauhatuslaitoksella Ruotsissa  

Ignaberga plant 31AUG2015 1200

Vuonna 2015 Nordkalk testasi biopolttoaineen käyttöä Ignabergan tuotantolaitoksella. Polttoaine on ekologisen rehutuotannon sivutuote. Testeistä saatiin hyviä tuloksia, ja vuonna 2016 Nordkalk investoi laitteisiin, joilla säädetään tuotannon ja koneiston siirtyminen fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin. Ignaberga toimii nyt kiven kuivatuksen osalta 100 % bioenergialla.

Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto myönsi Nordkalkille ilmastoinvestointitukea Ignabergan hankkeeseen joulukuussa 2015. Tukea annetaan osana Ruotsin hallituksen Klimatklivet-hanketta, jolla pyritään vähentämään kasvihuonepäästöjä. Nordkalk on yksi kahdestatoista yrityksestä, jotka saavat tukea ”toimenpiteistä, jotka osoittavat suurimman pysyvän vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä Ruotsin kruunua kohden sijoitettuna”. 

Lue myös kuinka kalkkiuunien ylijäämälämpöä hyödynnetään kaukolämpöverkostossa

Energialähteet

Vaihtoehtoiset polttoaineet
Sähkö
Polttoöljy
Kivihiili
Maakaasu
Kaasukoksi
Muut

Noin kolmasosa Nordkalkin käyttämästä energiasta tuotetaan hiilellä, jota käytetään kalkinpoltossa, kuten myös öljyä, maakaasua ja koksikaasua. Sähköä käytetään murskauksessa ja jauhatuksessa, ja polttoöljyä, maakaasua ja nestekaasua käytetään kuivatusprosesseissa.


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.