Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Markkinatilanne jatkui haastavana

Tilanne Nordkalkin tärkeimmillä markkina-alueilla jatkui vuonna 2016 haastavana, johtuen taloustilanteen jähmeydestä ja kalkin ylitarjonnasta Euroopan markkinoilla. Siitä huolimatta liikevaihto kasvoi Suomessa, Nordkalkin suurimmalla markkina-alueella, ja hieman myös Puolassa, joka on Nordkalkin kolmanneksi suurin markkina-alue. Nordkalkin toiseksi suurin markkina-alue, Ruotsi, jäi viime vuonna jälkeen edellisvuoden liikevaihdosta.

Nordkalkin suurimmista asiakassegmenteistä rakentamisessa kysyntä kasvoi vuodesta 2015, kun taas metallit ja kaivokset -segmentissä näkyi piristymistä vuoden loppua kohden heikomman alun jälkeen. GCC:n (Nordkalkin tytäryhtiön Suomen Karbonaatti Oy:n valmistama paperipigmentti) myynti heikkeni tuntuvasti verrattuna vuoteen 2015.

Kysyntä Nordkalkin pienemmissä asiakassegmenteissä, kuten maataloudessa ja ympäristössä, lisääntyi vuonna 2016. Kuten metallit ja kaivokset -segmentissäkin, myös paperi, sellu ja kemianteollisuus -segmentissä kysyntä lisääntyi 2016 toisella vuosipuoliskolla jähmeän alkuvuoden jälkeen.

Liikevaihto 2012 - 2016


Käyttökate 2012 - 2016

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.