Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Taloudellista vakautta ja kannattavaa kasvua

Taloudellinen vakaus on avainasemassa kaikessa liiketoiminnassa, mutta erityisesti sellaisessa liiketoiminnassa, jossa tavoitteena on turvata varannot pitkälle tulevaisuuteen. Yrityksen pitkän ajan taloudellista asemaa tulee vahvistaa, kalkkikivivarannot tulee turvata pitkälle tulevaisuuteen ja asiakastyytyväisyyttä tulee seurata jatkuvasti. Kestävä ja vastuullinen johtamistapa on päivä päivältä yhä tärkeämpää ja vaikuttaa moniin päätöksiin.

Antti Lehstonen WP 20151118 10 31 28 Rich  highres

Liikevaihto ja käyttökate 2016-2018

Turnover & EBITDA 2016-2018

Turnover MEuro
EBITDA

Nordkalkin kalkkiliiketoiminnan tulos oli hyvä vuonna 2018. Poltetun kalkin markkinoilla kilpailu oli haastavaa. Nordkalkin liikevaihto ja käyttökate laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Lue lisää englanninkieliseltä sivulta: Economic stability and profitable growth

SITOUDUMME

  • pitkän aikavälin kannattavaan kasvuun, tavoitteena luoda arvoa sidosryhmille
  • turvaamaan kalkkikivivarannot pitkälle tulevaisuuteen
  • olemaan pitkäaikainen ja luotettava kumppani asiakkaillemme
  • tarjoamaan työpaikkoja ja vaikuttamaan verotuloihin
  • raportoimaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi
  • painottamaan kestävän kehityksen näkökulmaa kaikissa päätöksissä ja toimenpiteissä 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.