Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Toimittajat sitoutuvat Nordkalkin ohjeisiin

Nordkalk suosii paikallisia toimittajia: noin 80 prosenttia Nordkalkin hankinnoista tehdään sen toimintamaissa. Lyhyet kuljetusmatkat rasittavat ympäristöä vähemmän ja helpottavat toimitusketjun valvontaa.

Samat säännöt kaikilla

Nordkalk-konsernin kaikki hankinnat tehdään noudattaen yhtiön hankintaohjeita. Sopimusprosessi uuden toimittajan kanssa aloitetaan tekemällä toimittajan arviointi: toimittajan luotettavuus ja taustat, eettinen ja taloudellinen, tarkistetaan, jonka jälkeen voidaan aloittaa tarjousprosessi.

Toimittajan edellytetään sitoutuvan Nordkalkin ympäristö- ja kestävä kehitys -vaatimuksiin sekä toimivan rehellisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Toimittajan edellytetään noudattavan Nordkalkin menettelyohjeissa kerrottuja vaatimuksia. Toimittaja hyväksyy vaatimukset allekirjoittamalla menettelyohjeet hankintasopimuksen solmimisen yhteydessä. Nordkalk odottaa kaikkien toimittajiensa toimivan Nordkalkin arvojen – avoimuus, oikeudenmukaisuus, vaatimattomuus sekä luottamus ja kunnioitus – hengen mukaisesti.

Samat työturvallisuusmääräykset koskevat kaikkia Nordkalkin tiloissa ja alueella vierailevia. Vuonna 2016 Nordkalkin suurimmilla toimipaikoilla otettiin käyttöön niin omaa henkilöstöä kuin kaikkia muitakin koskeva sähköinen kulunvalvonta ja pakollinen turvallisuuskoulutus. Lue lisää. 

  


Tehokasta logistiikkaa

Nordkalk tarjoaa asiakkailleen kattavat ja edulliset logistiikkapalvelut. Logistiikkaketjumme on tehokas, nopea ja varma. 

Nordkalk-tuotteita kuljetetaan laivoilla, autoilla ja junilla. Noin 60 % kokonaistonnimäärästä siirtyy paikasta toiseen itse hallinnoimillamme kuljetuksilla. Käytämme useita teollisuussatamia ja meillä on kattava terminaaliverkosto toiminta-alueellamme Pohjois-Euroopassa. Käyttämämme alukset on suunniteltu varta vasten poltetun kalkin kuljettamiseen. Alusten lastaus- ja purkujärjestelmä on suljettu, joten työt sujuvat sääolosuhteista riippumatta. Nordkalkilla on useita sopimusautoilijoita, joilla on paras mahdollinen kalusto kalkin kuljetukseen. Hoidamme niin irtoperä- kuin konttikuljetukset ympäri Eurooppaa.

Nordkalk on kalkkikuljetusten asiantuntija.

Yhteyshenkilöt osastoittain 
 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.