Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Vastuullista toimintaa maaperän, veden ja luonnon monimuotoi-suuden hyväksi

Kaivostoiminta muuttaa maaperää, jolloin myös maisemat muuttuvat. Kaivosten jälkihoitosuunnitelmat huomioidaan jo toiminnan alussa. Vesitaloutta ja jätevedenkäsittelyä seurataan jatkuvasti. Ympäristöarvot ja luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon kaivoksen koko elinkaaren ajan. Päämääränä on minimoida ympäristövaikutukset ja jättää maa-alue yhtä hyvään kuntoon, kuin se oli ennen kaivostoiminnan aloittamista – tai parempaan.

filtrag5

Lue lisää englanninkieliseltä sivulta: Responsibility for land, water and biodiversity

SITOUDUMME

  • pitkäaikaiseen suunnitelmallisuuteen maaperän ja veden käytössä, kattaen kaivosten koko elinkaaren. Kun jälkihoitovaihe on ohi, alue kunnostetaan luonnolle tai muulle tarkoitukselle sopivaksi
  • suunnittelemaan vedenkäyttöä ja jätteenkäsittelyä kokonaisvaltaisesti
  • kuvailemaan kaivostoiminnan päättymisen jälkeiset jälkihoitosuunnitelmiin liittyvät ideat ja taloudelliset luvut
  • tunnistamaan uhanalaiset lajit ja suojelemaan niitä sekä pitämään rekisteriä kaivosalueen luonnon monimuotoisuudesta.   

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.