Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Ilmastovaikutukset

Kalkkiteollisuus on ja tulee myös jatkossa olemaan paljon energiaa vievä ala. Tietyt fyysiset ja kemialliset tekijät rajoittavat toimintaamme. Me Nordkalkissa pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta ja pienentämään ympäristövaikutuksia. Tuotannon prosessien optimoinnilla, erilaisten polttoaineiden käytöllä ja suosimalla ympäristöystävällisiä kuljetuksia pystymme vähentämään toimintojemme päästöjä merkittävästi. Ottamalla talteen ja käyttämällä uudelleen kalkkiuunien lämpöä, ja etsimällä uusia ratkaisuja energian varastoimiseksi kalkin avulla, voimme vähentää ympäristövaikutuksiamme.

shutterstock 756985897

Lue lisää englanninkieliseltä sivulta: Climate impact

SITOUDUMME vähentämään päästöjä parantamalla 

  • energiatehokkuuttamme ja seuraamalla vuosittaisten tavoitteiden toteutumista
  • ottamalla askeleita kohti fossiilivapaata toimintaa 
  • käyttämään vähintään 10 % investointibudjetistamme (3 vuoden keskiarvon verran) parempaan ympäristötekniikkaan ja automatisoituun päästöjen valvontaan
  • valitsemaan vähäpäästöisiä vaihtoehtoja logistiikassa: kuljetukset meriteitse tai junalla aina kun mahdollista – tavoitteena suurempi hyötykuorma ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö kuorma-autokuljetuksissa
  • hyväksymällä uusi, päästöjä vähentävä toimenpide joka vuosineljännes.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.