Kannattavaa ja vastuullista

liiketoimintaa

Tapahtumia 2016

Vuonna 2015 Nordkalkissa lanseerattiin uusi One Nordkalk -toimintamalli, jonka myötä toimintatapoja yksinkertaistettiin ja yhdenmukaistettiin kaikissa toimimaissa. Vuonna 2016 toimintamallia kehitettiin edelleen mm. ottamalla koko yrityksen tasolla käyttöön yhteisiä työkaluja, esimerkiksi sähköisessä raportoinnissa.

Osana One Nordkalk -toimintamallia kaikissa Nordkalk-maissa on otettu käyttöön myös yhteiset työterveyteen ja työhyvinvointiin liittyvät tavoitteet, joissa vaihtuvat eri teemat. Turvallisuutta korostetaan kaikessa toiminnassa; henkilöstöä kannustetaan jakamaan parhaita käytäntöjä ja tekemään työympäristössään turvallisuushavaintoja, minkä tarkoituksena on lisätä tehokkuutta ja parantaa turvallisuutta. Vuonna 2016 tehtiin ennätysmäärä turvallisuushavaintoja: keskimäärin 3,8 henkilöä kohden. Määrä ylitti vuodelle asetetun tavoitteen, joka oli vähintään kolme/henkilö.

Työhyvinvointi ja henkilöstön kehitys

taukojumppa 550px

Vuonna 2016 satsaukset työhyvinvointiin ja henkilöstön kehittämiseen jatkuivat. Kaikissa maissa järjestettiin työhyvinvointi-aiheisia luentoja ja aktiviteetteja sekä panostettiin kehityskeskusteluihin. Vuodelle 2016 oli asetettu kehityskeskusteluihin osallistumisprosentiksi 100. Tavoitteeseen ei täysin päästy, sillä aktiivisuusprosentti oli 98. 100 % osallistumisaktiivisuuden tavoittelemista jatketaan vuonna 2017. 

Aktiivisuutta työpäiviin pyrittiin tuomaan taukoliikuntaa edistämällä. Suomessa vuotta aiemmin käynnistetty taukoliikuntakokeilu laajennettiin vuoden 2016 aikana kaikkiin Nordkalk-maihin; halukkaille asennettiin tietokoneeseen taukoliikuntaohjelma, joka tarjoaa lyhyitä taukoliikuntavideoita ohjelman käyttäjälle hänen itse määritteleminään ajankohtina, esimerkiksi tunnin välein. Taukoliikunta on löytänyt tiensä myös kokouksiin ja tapaamisiin: yllä olevassa kuvassa jumpataan talon sisäisessä henkilöstöinfossa työterveyslääkärin johdolla.

Yhteistyö yhteisöjen ja koulujen kanssa

Stipendinä kesätyö

Nordkalk toimii aktiivisesti yhteistyössä koulujen ja yliopistojen kanssa. Esimerkiksi Viron Rakkessa Nordkalk tekee säännöllistä yhteistyötä paikallisen koulun kanssa; vuonna 2016 Nordkalk oli mukana antamassa kuukausittain opetusta kemiassa, geologiassa ja yhteiskuntaopissa. Myös Puolassa Nordkalk ottaa osaa koulutusyhteistyöhön: esimerkiksi Slawnossa Nordkalk järjesti yhteistyössä geotieteiden ystävät -yhdistyksen PHACOPSin kanssa työpajoja paikallisten koulujen oppilaille ja tutustumiskäyntejä kansainvälisille paleontologien ryhmille.

Suomessa jatkettiin vuonna 2015 aloitettua Stipendinä kesätyö -oppilaitosyhteistyötä. Ohjelma on suunnattu 16-17 -vuotiaille opiskelijoille ja sen tavoitteena on tarjota nuorille arvokasta työkokemusta pelkän rahallisen korvauksen sijaan. Opiskelijoita ohjasi työpaikalla heitä varten nimetty kummi. Nuoret työskentelivät työturvallisuutta ja siisteyttä parantavissa työtehtävissä ja esimerkiksi maalasivat aitoja, portaita ja muita vaaran paikkoja huomiovärein ja järjestivät työkaluja oikeille paikoilleen.

Kuvassa stipendiaatit (vas.) Juuso Karhu, Akseli Kuvaja, Jonathan Garavet, Ilmari Väisänen, Julianna Anttonen ja Viivi Röntynen.

Aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ja paikallisesti

NK Instagram

Yhteistyö Nordkalkin naapurien ja muun yhteisön kanssa korostui vuonna 2016, ja naapureita tavattiin useilla toimipaikoilla.

Nordkalk aktivoitui sosiaalisessa mediassa tarkoituksenaan lisätä näkyvyyttä ja interaktiivista kanssakäymistä muidenkin kuin suorien naapuriensa kanssa. Somessa Nordkalk jakaa tietoa sekä historiastaan että nykytoiminnastaan, tuotteistaan ja kalkituksen hyödyistä niin viljelijälle kuin ympäristöllekin.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.