Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Mustion louhoksen lupapäätös: Sallittu louhintamäärä kasvaa, rajoituksia ja seurantaa lisää

Anne Foley (info a nordkalk.com), 14.9.2018

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14. syyskuuta 2018 antamallaan päätöksellä muuttanut Mustion kalkkikivilouhoksen ympäristölupaa. Vuotuinen kiven louhinta- ja murskausmäärä rajoitetaan 100 000 tonniin. Se on nykyiseen verrattuna kaksinkertainen määrä, mutta huomattavasti vähemmän kuin Nordkalkin hakema 180 000 tonnia.

Myös louhinta-alue rajoitetaan haettua matalammaksi ja pienemmäksi siten, että laajentaa saa vain louhoksen länsipuolelle. Etäisyyden asuinrakennuksiin on oltava vähintään 300 metriä, mikä edellyttää louhinta-alueen vähäistä supistamista sen eteläreunassa.

Toiminnan ympäristövaikutusten seurantaa lisätään. Melua on tarkkailtava joka toinen vuosi tehtävin melumittauksin ja pölyvaikutuksia joka kolmas vuosi tehtävin leijumamittauksin.

Toiminta-aikaa koskevat rajoitukset pysyvät ennallaan. Louhinta ja murskaus on tehtävä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana arkisin (ma-pe) kello 7-20. Kuljetukset louhosalueelta ovat sallittuja ympäri vuoden, mutta ne tulee keskittää päiväsaikaan ja arkipäiviin (ma-pe).

AVI toteaa lupamääräysten perusteluissa, että turvallisuuteen ja asuinviihtyvyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nordkalk on järjestänyt naapurien kanssa useita tapaamisia, joissa on mietitty miten toiminnan vaikutukset lähiympäristöön voidaan pitää mahdollisimman pieninä.

Päätös on nähtävillä AVIn internet-sivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Lisätietoja: Anssi Puruskainen, ympäristöpäällikkö
020 753 7580

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.