Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Blogi: Nordkalkkia Suomen pelloille jo 120 vuotta

(info a nordkalk.com), 4.6.2018

Tänä vuonna on kulunut 120 vuotta siitä, kun Paraislainen pientilallinen Otto Mobergperusti Pargas Kalkbergs Aktiebolagin (Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö) vuonna 1898. Sen jälkeen nimi on muuttunut monta kertaa; tänään olemme Nordkalk Oy Ab. Nordkalk valmistaa monia erilaisia kalkkikivipohjaisia tuotteita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovellustemme avulla parannetaan ilman ja veden laatua ja lisätään viljelysmaan tuottavuutta.

Kalkitustarve kasvanut sadassa vuodessa

Suomen happamasta maaperästä johtuva kalkin tarve tiedettiin jo 1900-luvun alussa. Ajan laskukaavion mukaan kalkkia pitäisi levittää Suomen pelloille vuosittain noin 800-900 000 tonnia vuodessa. Tänä päivänä tarve on vielä suurempi. Nyt lasketaan, että kalkitustarve on noin 1,6 miljoona tonnia per vuosi kahdenkymmenen vuoden ajan, jotta saavutetaan viljavuusluokka hyvä.

Pikkuhiljaa viljelijät alkoivat ymmärtää kalkin suuren merkityksen satojen kasvattajana sekä voimaperäisen ja kannattavan maanviljelyksen ylläpitäjänä. Ymmärrettiin, että Suomen kalkkiköyhää maata viljeltäessä maanparannuskalkki on avainasemassa.

Näin 120 vuoden jälkeen ei voi sanoa muuta kuin että ”jokainen päivä on vieläkin kalkkipäivä”. 

Lue koko blogi

Jan Drugge, Myyntipäällikkö, Etelä-Suomi


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.