Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Blogi: Ruoho vihreämpää aidan toisella puolella?

(info a nordkalk.com), 5.4.2018

Jos ruoho ei ole vihreämpää tuolla läntisen naapurimme mailla, niin heillä on ainakin avaimet ja resurssit savipellon mururakenteen parantamiseen. Ruotsin säädöskokoelmassa julkaistiin uudet, 1. tammikuuta 2018 voimaan astuneet ehdot LOVA-tuille (Lokala Vattenvårdsprojekt, SFS 2017:1299). Tukiehdot luovat ihanteelliset mahdollisuudet vesistökuormituksen vähentämiseen, eikä menetelmien kirjoa ole rajattu tiukasti valikoituihin menetelmiin.

Tukiehtojen väljyyden ansiosta myös tiiviiden savipeltojen valumavesien aiheuttamaa fosforikuormitusta voidaan vähentää kustannustehokkaasti: rakennekalkitukselle voidaan myöntää jopa 80 %:n tuki. Rakennekalkitus on kertaluontoinen tiiviin savipellon kalkitusmenetelmä, jossa kuivahkoon savimaahan levitetään kesällä tai sänkikalkituskaudella vähintään 7 tn/ha reaktiivista rakennekalkkia. Levitysmäärät voivat olla myös suurempiakin pellon viljavuusanalyysin tulosten perusteella. Läntisen naapurimme kokemuksissa tiivistyneisiin notkelmiin on levitetty jopa kaksinkertaisia rakennekalkkimääriä. Levityksen jälkeen kalkki muokataan peltoon esimerkiksi lautasmuokkaimella vähintään 48 h sisällä levityksestä. Ja jos on yhtään syytä epäillä ensimmäisen muokkauskerran riittävyyttä, niin muokkaus toiseenkin kertaan heti perään saattaa olla juuri se vaadittu toimenpide parhaan mururakenteen saavuttamiseksi.

Lue Anne-Marin koko blogi-kirjoitus Farmit.net:ssä.

Kirjoittaja: 
Anne-Mari Aurola
Engineered Solution Manager
Nordkalk Corporation

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.