Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Mustiolla esiteltiin mahdollisen uuden tien linjauksia

Anne Foley (info a nordkalk.com), 23.3.2018

Nordkalk järjesti keskiviikkona 21. maaliskuuta 2018 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Mustion kalkkikivilouhoksen lähellä asuville. Aiheena oli mahdollisen tiehankkeen esiselvitys, joka käsittää kolme uutta tielinjausta ja neljäntenä vaihtoehtona kevyen liikenteen väylän rakentamisen Hållsnäsintien varrelle. Käytännössä keskustelua käytiin vaihtoehdosta 2b (kuvassa alin sininen viiva), joka oli arvioitu parhaaksi jo aiemmassa kokouksessa 24. tammikuuta.

Esisuunnitelma karttaluonnos 600px

Vaihtoehto 2b on lyhin, alustavan kustannusarvion perusteella edullisin, ja se palvelisi myös Hållsnäsintietä pohjoisesta/idästä tulevaa muuta liikennettä ja siten omalta osaltaan rauhoittaisi kylän läpi kulkevaa liikennettä. Liittymäpaikka Salontielle olisi näkyvyyden kannalta hyvä. Linjaus noudattaa isolta osin sähkölinjan kanssa samaa väylää, mutta halkoo kuitenkin maa- ja metsätalousaluetta ja pieneltä osin rakentamatonta asumisen aluetta. Maanomistajia kuullaan jatkossa osana suunnittelua, jotta mahdollisen uuden tien aiheuttamat haitat voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä. 


Eniten kysymyksiä herättivät tien rahoitus ja aikataulu. Nordkalk odottaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Raaseporin kaupungin osallistuvan tiehankkeeseen, jonka alustava kustannusarvio on 800 000 euroa. Tilaisuudessa ELYä edustanut Markko Kelkka ja kaupungin vastaava katupäällikkö Piia Nordström totesivat, että nykyisissä budjeteissa ei ole hankkeeseen rahaa. Henki oli kuitenkin se, että jossain vaiheessa rahaa löytyy, jos kyseessä on riittävän hyvä hanke. 


Seuraavaksi Nordkalk teettää rakennussuunnitelman, jonka myötä tien yksityiskohdat ja kustannusarvio täsmentyvät. Suunnitelma valmistuu viimeistään alkusyksystä. Päätös tien rakentamisesta tehdään vasta, kun rahoitus on selvä ja Nordkalkin hakema ympäristöluvan muutos louhintamäärän kasvattamiseksi hyväksytty. Tähän arvioidaan kuluvan yhdestä kolmeen vuotta. Jos tie päätetään rakentaa, on lisäksi laadittava hallinnollinen tiesuunnitelma ja tarvittaessa vielä tarkennettava rakennussuunnitelmaa.


Nordkalk järjesti ensimmäisen tiedotustilaisuuden naapureille 9. syyskuuta 2016, jolloin kerrottiin suunnitelmasta nostaa ympäristöluvassa oleva tuotantomäärä 50 000 tonnista 180 000 tonniin vuodessa. Nyt pidetty tilaisuus oli neljäs laaja naapuri-info ja yhdeksäs tilaisuus, jossa käsiteltiin Mustion louhoksen toimintaa eri sidosryhmien edustajien kanssa. 

Mustio JVKKKVHK 800

Sisustusarkkitehti Kaisa Kakko Pitsitalosta oli yksi tilaisuuteen osallistuneista naapureista. Tiehanketta esittelivät suunnittelija Juuso Virtanen (vas.) Sitowise Oy:stä, operatiivinen johtaja Kari Vyhtinen Nordkalkista ja hankkeen projektijohtaja Harri Koivisto. 


Tietoja hankkeen etenemisestä julkaistaan Nordkalkin internet-sivustolla osoitteessa 
www.nordkalk.fi/uutiset/naapuri-info/naapuri-info-mustio/


Anne Foley

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.