Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nuoret viljelijät ja kotieläintilat ahkerimpia kalkitsijoita

Anna-Kaisa Haapajärvi (anna-kaisa.haapajarvi a nordkalk.com), 25.1.2018

Kotieläintilat sekä nuoret, alle 40-vuotiaat viljelijät, kalkitsevat peltoja ahkerimmin. Myös isot tilat kalkitsevat pieniä tiloja useammin.

Kotieläintilat sekä nuoret, alle 40-vuotiaat viljelijät, kalkitsevat peltoja ahkerimmin. Myös isot tilat kalkitsevat pieniä tiloja useammin. Tämä käy ilmi TNS Kantarin Nordkalkille tekemästä kalkitusaikomuskyselystä. Tutkimukseen vastasi noin 900 maatilaa.

Kotieläintilat ja nuoret ahkerimpia kalkitsijoita

Sikatiloista 52 % ja maitotiloista 46 % kertoo kalkitsevansa peltoja vähintään joka kolmas vuosi. Vastaava luku viljatiloista on 24 %. Nuorista alle 40-vuotiaista viljelijöistä puolet kertoi kalkinneensa viimeisen kahden vuoden sisällä, kun taas yli 55- vuotiaiden ryhmässä vain joka viidennes kertoi kalkinneensa menneen kahden vuoden aikana.

Isot tilat kalkitsevat myös vuokrapeltoja 

Isoilla yli 100:n hehtaarin tiloilla kalkitaan useammin kuin pienemmillä tiloilla. Myös vuokrahehtaarien määrä vaikuttaa kalkitusintoon. Yllättäen yli 40 hehtaaria vuokraavat tilat ovat innokkaampia kalkitsemaan verrattuna alle 10 hehtaaria vuokraaviin tiloihin. "Isoilla tiloilla vuosittainen kalkitseminen onkin järkevää, sillä silloin kalkitukseen käytetty kustannus ei kohoa yksittäisenä vuotena suureksi. Kalkitussuunnitelma kannattaa tehdä niin, että kalkittavaa alaa on joka vuosi jonkin verran,” tähdentää Nordkalkin myyntipäällikkö Mika Erkkilä.

Kalkitusaikomukset korkealla

Vaikka satunnaisesti kalkitsevien määrä on tutkimusten mukaan kasvanut, kalkitusaikomukset tulevalle kaudelle ovat kuitenkin positiiviset. Kaikista vastaajista 45 % aikoo varmasti tai mahdollisesti kalkita tulevana kautena. Selvästi kalkitusaikomukset ovat korkeimmat yli 100 hehtaarin tiloilla sekä nuorten viljelijöiden joukossa.

Kalkitusaikomukset

Yli 100 hehtaarin tilat, kotieläintilat sekä nuoret viljelijät ovat innokkaimpia kalkitsijoita.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.