Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Miten Nordkalkista tuli Nordkalk

Emmi Nuppula (emmi.nuppula a nordkalk.com), 17.1.2018

Mitä yhteistä on Pargas Kalkbergs Aktiebolagilla ja Nordkalk Oy Ab:lla? Niitä yhdistää kalkkiliiketoiminta, jonka Pargas Kalkbergs Aktiebolag aloitti 120 vuotta sitten, ja josta Nordkalk vastaan nykyään. Yhtiöllä on ollut historiansa aikana useita eri nimiä, mutta kalkkiliiketoiminta on jatkunut katkeamattomana.

Paraislainen tilanomistaja Otto Moberg perusti Pargas Kalkbergs Aktiebolagin(Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö) vuonna 1898 – siis 120 vuotta sitten. Vuonna 1910 toiminta laajeni Lappeenrantaan. Yhtiö teki näin aluevaltauksen Itä-Suomeen, jossa tärkein kalkin käyttökohde oli metsäteollisuus. Pitkään ainoa todellinen kilpailija oli Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö, jonka peruja nykyinen Tytyrin kaivos on.

Askelet veivät sementtialalle, kun Paraisille valmistui sementtitehdas vuonna 1914, ja sementintuotanto hallitsi yhtiön toimintaa monen vuosikymmenen ajan. 50-luvulle asti toiminta oli pääasiassa omien raaka-aineiden jalostusta. Myöhemmin yhtiön toiminta laajeni vielä kaakeleihin, putkiin, eristeisiin ja paljon muuhunkin. 

Vuonna 1969 yhtiön nimeä modernisoitiin: Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö lyheni muotoon Paraisten Kalkki Oy. Toiminnan laajentuessa Suomen rajojen ulkopuolelle tuli nimenmuutos taas ajankohtaiseksi, ja 1975 otettiin käyttöön kansainvälisiin yhteyksiin paremmin soveltuva nimi Partek. Sitä käytettiin ensin rinnakkain vanhan nimen kanssa, mutta vuonna 1978 koko yhtiön viralliseksi nimeksi tuli Partek.

Jo 1970-luvun lopulla ajattelutapa alkoi muuttua, ja hajauttaminen alkoi, minkä seurauksena myös kalkki ja sementti erotettiin toisistaan. Toiminta jaettiin liiketoiminta-alueisiin ja tuotelinjoihin, joista suurin osa toimi omina juridisina yksikköinään eli Partekin tytäryhtiöinä. Elokuussa 1991 perustettiin uusi itsenäinen yhtiö Nordkalk Oy Ab (myöhemmin Partek Nordkalk Oy Ab ja Oyj Abp) vastaamaan monialayhtiö Partekin kalkkiliiketoiminnasta.

Vuonna 1999 yhtiöstä tuli julkinen osakeyhtiö. Samalla sen nimi muutettiin Partek Nordkalk Oyj Abp:ksi. Vuonna 2001 Kone Oyj osti monialayhtiö Partekin ja pilkkoi sen osiin. Kalkin louhintaa ja jalostusta harjoittava Partek Nordkalk Oyj Abp myytiin suomalaiselle sijoittajaryhmälle NK-Holding Oy Ab:lle vuonna 2002, ja yhtiön uudeksi nimeksi tuli Nordkalk Oyj Abp.

Vuonna 2010 Rettig Group osti Nordkalkin osakekannan kokonaisuudessaan, ja samalla Nordkalk muuttui julkisesta yksityiseksi osakeyhtiöksi ja sai nykyisen nimensä. Näin Otto Mobergin perustamasta yhtiöstä tuli monien käänteiden kautta Nordkalk Oy Ab, joka jatkaa Pargas Kalkbergs Aktiebolagin perintöä eli kalkkiliiketoimintaa.​

Emmi Nuppula

Lähteet: vanhat henkilöstölehdet sekä kirjat Partek - Maailmojen kohtaaminen, Sata vuotta kalkkiteollisuutta Lappeenrannassa 1910-2010, Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö 1898-1948

Ryhmäkuva portailla 1923 600px

Pargas Kalkbergs Aktiebolagin henkilökuntaa pääkonttorin portailla vuonna 1923. Pääkonttori toimii edelleen samassa rakennuksessa Paraisilla. Kuva: Nordkalk Oy Ab:n kuva-arkisto.

Partek personnel 600px

Sama paikka, eri aika. Yhtiön henkilökuntaa monialayhtiö Partekin aikana 1997.
Kuva: Nordkalk Oy Ab:n kuva-arkisto.

Logo NK 120 green 500px

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.