Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Mustion tiehankkeen esiselvitys käynnistynyt

Emmi Nuppula (emmi.nuppula a nordkalk.com), 8.12.2017

Nordkalk Oy Ab on hakenut ympäristöluvan muutosta louhintamäärän lisäämiseksi Mustion kalkkikivilouhoksessa. Naapurit ovat ilmaisseet huolensa liikenteen lisääntymisestä, minkä takia nyt selvitetään mahdollisuuksia siirtää raskas liikenne pois Hållsnäsintieltä siinä tapauksessa, että louhintamäärät kasvavat hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Liikenneyhteyksien muutoksista pidettiin 11.10. aloituspalaveri, jossa kartoitettiin hankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja vaihtoehtoja yleisellä tasolla. Kokouksessa olivat edustettuina Nordkalkin ja naapurien lisäksi konsulttiyhtiö Sito ja Raaseporin kaupunki. ELY-keskus oli estynyt osallistumasta.

Nordkalk on tilannut Sitolta tiehankkeeseen liittyen esiselvityksen. Tämän tarkoituksena on aluksi hahmotella tielinjavaihtoehdot kartalle, sekä arvioida tämän pohjalta rakentamisen kustannuksia. Ensi vaiheessa reitit piirretään kartalle, ja niiden vaatimat kiviainesmäärät lasketaan. Tämän jälkeen selvitetään ELY-keskukselta, onko mahdollista ottaa tarvittava kiviainesmäärä Mustion louhokselta, vai tarvitaanko sitä varten erillistä luvittamista.

Esiselvitys valmistuu helmikuussa 2018. Silloin on valmiina raporttimuotoinen muistio, suunnitelmakartta ja karkeat kustannusarviot.

Mahdollisesti toteutuvan tiehankkeen toteutustapaa ja aikataulua ei vielä ole päätetty. Toteutuessaan vaihtoehtoja on kaksi: vetovastuun ottaa joko ELY-keskus tai Nordkalk. Jos ELY ottaa hankkeesta vetovastuun, voidaan maaomistuksia hankkia pakkolunastuksilla. Se on vaihtoehtona hallinnollisesti hidas, mutta toteutuminen on varma. Jos hanke puolestaan tulee Nordkalkin vedettäväksi, mahdolliset maalunastukset sovitaan kaikkien tien alle jäävien kiinteistöjen omistajien kanssa. Tien hallinta siirtyisi tässäkin tapauksessa myöhemmin ELY-keskukselle.

Seuraava kokous järjestetään 24.1.2018. Siinä on mukana myös ELY:n ja poliisin edustajat.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Anssi Puruskainen, 0405872315


Tiivistelmät aiemmista naapuritapaamisista:

www.nordkalk.fi/uutiset/uutiset/2016/09/mustiolla-tavattiin-naapureita/

www.nordkalk.fi/uutiset/uutiset/2017/03/naapurit-mustiolla-tien-turvallisuus-taattava/

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.