Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Avoin vuoropuhelu on kannattava investointi

Emmi Nuppula (emmi.nuppula a nordkalk.com), 29.12.2017

Lappeenrannan kaivos laajenee kahteen suuntaan, joista toinen on kaivoksen luoteiskulma. Se on hyvin lähellä junarataa, jonka toisella puolella on asuinalue. Joulukuussa 2016 kaivoksen laajentamiseksi käynnistettiin valtava tehdas- ja konttorirakennusten purku-urakka, joka poikkeaa tavanomaisesta toiminnasta.

Elinympäristön muutos tuntuu lähialueen asukkaan näkökulmasta ymmärrettävästi isolta asialta. Ihalaisen teollisuusalueen naapurissa asuvan Antti Hietarannan mielestä tavallinen kaivos- ja teollisuustoiminta ei häiritse, tiesihän hän kaivoksesta jo alueelle muuttaessaan. Mutta kuullessaan, että rakennuksia aletaan purkaa, hänellä nousi huoli omien ja muiden alueella asuvien pienten lasten takia. Lääkärinä hän pelkäsi, että purkutyömaalta saattaisi leijailla asbestia tuulen mukana, vaikka asbestilainsäädäntö onkin Suomessa hyvin tiukka.

Ennen purkutöiden aloittamista naapureiden kanssa pidettiin kokous, joka johti vuoropuheluun Nordkalkin, Parocin ja asukkaiden välillä. Koska naapurit ilmaisivat huolensa alkavasta purku-urakasta, ja rakenteissa tiedettiin olevan myös asbestia, Nordkalkin ympäristöpäällikkö Anssi Puruskainen alkoi yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa selvittää, miten asbestimittauksia voisi tehdä ulkoilmasta. Selvittelyjen seurauksena Lappeenrannan Paraistentiellä oli yhteensä 10 kuukauden ajan keräyslevyt, joista tutkittiin, onko niihin kerääntynyt asbestia vai ei. Ilmanäytteitä otettiin myös aktiivikeräimin.

Lisäksi alueella tehtiin koko Nordkalkin purku-urakan ajan pölymittauksia. Purkutöissä otettiin huomioon kuiva keli ja tuulet, jotta pölyäminen olisi naapureiden suuntaan mahdollisimman vähäistä. Myös kastelua käytettiin pölyn torjumiseksi.

Mittausten tulokset olivat jokaisen osapuolen kannalta positiivisia: yhdestäkään keräyslevystä ei löytynyt asbestia. Hietarannan mukaan yritysten kanssa käyty vuoropuhelu on hälventänyt pelkoja, ja tehdyt mittaukset lisäävät turvallisuuden tunnetta. Mittaukset ovat siis myös Nordkalkin näkökulmasta olleet hyvä investointi. Myös ilman pölypitoisuudet edustivat normaalia vaihtelua alueella; joinakin kuivina tuulisina päivinä pölyä oli ilmassa hieman tavanomaista enemmän.

Tähän mennessä tehdasalueelta on purettu Nordkalkin omistaman kalkkitehtaan rakennukset kokonaisuudessaan. Parocin rakennuksista on purettu yli kolmasosa, ja purkutyön arvioidaan olevan valmis syksyllä 2018. Paroc jatkaa mittausten tekemistä omalta osaltaan vielä koko purku-urakan ajan.

Koukku Hietaranta Puruskainen 550px

Kuvassa Parocin ympäristöpäällikkö Petteri Koukku, Antti Hietaranta ja
Nordkalkin ympäristöpäällikkö Anssi Puruskainen. 

Emmi Nuppula

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.