Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk on mukana kehittämässä ympäristöystävällistä betonia

Emmi Nuppula (info a nordkalk.com), 13.10.2017

Kasvava kaupunkirakentaminen on synnyttänyt tarpeen kehittää ympäristöystävällisiä ratkaisuja rakentamiseen. Nordkalk on mukana Lappeenrannan kaupungin vetämässä hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää nykyistä ympäristöystävällisempää betonia rakennusteollisuuden käyttöön.

Urban infra revolution -hanke käynnistyy marraskuun 2017 alussa. Siinä pyritään kehittämään kaivos- ja metsäteollisuuden sivuvirroista uusi ympäristöystävällinen materiaali, joka tukee kestävää kehitystä ja mahdollistaa uudenlaisen rakentamisen kaupunkiarkkitehtuurissa.

Hanke tukee erinomaisesti Nordkalkin kiertotalousstrategiaa lisäämällä tietämystä Lappeenrannan tuotantolaitoksilla syntyvän rikastushiekan hyödyntämismahdollisuuksista. Rikastushiekka on wollastoniitin ja hienokalsiitin rikastusprosessissa syntyvä sivutuote. Päätavoitteena on saada talteen ja hyödyntää rikastushiekan sisältämä wollastoniitti, mutta tämän ohella Nordkalkissa on käynnissä myös useita selvityksiä muilla käyttöalueilla, mm. vedenkäsittelyyn ja maatalouteen liittyen.

Nyt käynnistyvän hankkeen puitteissa on tarkoitus selvittää rikastushiekan tekninen toimivuus myös ns. geopolymeriresepteissä. Tavoitteena on tuotteistaa kaupunkirakentamiseen soveltuva kierrätettävä betoni, jonka hiilidioksidijalanjälki on merkittävästi nykybetonia pienempi. Samalla selvitetään rikastushiekan mahdolliset käsittelytarpeet, esim. homogenisointi ja aktivointi. Nämä tiedot ovat oleellisia myös rikastushiekan muilla käyttöalueilla.


Lue Etelä-Saimaassa 10.10. julkaistu artikkeli hankkeesta.

Lisätietoja: Kjell Weppling, Nordkalkin kiertotalousjohtaja

Rikastushiekka allas 600px

Lappeenrannan rikastushiekka-allas. Vesi käytetään uudelleen tuotantoprosessissa.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.