Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Rakennekalkki on nopea ja kannattava ratkaisu savimaan rakenneongelmiin

Nordkalk (info a nordkalk.com), 13.9.2017

Viime syksynä rakennekalkituksesta kiinnostunut Magnus Furu päätti antaa uteliaisuudelleen vallan ja testata rakennekalkitusta osaan viljelymaitaan. Tänä syksynä Söderkullan tilalla runsaalle sadolle on entistä paremmat edellytykset.

Savimaasta hyvärakenteista nopeasti ja helposti

Rakenneongelmista kärsivä pelto aiheuttaa ongelmia sekä viljelijälle että ympäristölle. Erityisesti savimaa on haasteellinen, sillä kuivuessaan savinen maa tyypillisesti kovettuu ja kovilla sateilla vaarana on pellon liettyminen. Jos savimaassa on lisäksi rakenneongelmia vesi ei imeydy maahan ja arvokkaat ravinteet karkaavat ympäristöön. Etenkin kasveille elintärkeä fosfori ja typpi ovat herkkiä pintavalumille ja aiheuttavat ongelmia päätyessään vesistöön.

Magnus Furun tilalla Vanhakylässä Itä-Uudellamaalla tilanne oli tuttu: “Sateet ja sulamisvedet aiheuttivat jonkin verran ongelmia. Nyt tilanne on helpottunut, kun vesi läpäisee maan helpommin ja pelto kuivuu entistä nopeammin”, Furu toteaa.

Rakennekalkitus muuttaa savisen maaperän rakenteen murumaiseksi. Tuloksena maan vedenläpäisykyky paranee ja fosfori jää maahan kasvien hyödynnettäväksi. Mitä savisempi maaperä, sitä paremman hyödyn rakennekalkista saa. “Kun keväällä rupesimme äestämään, huomasimme, miten suuri ero maaperän rakenteessa oli tapahtunut. Kalkituksen myötä maan mururakenne oli hieno ja pääsimme kylvämään kuivempaa maata. Vesi läpäisi pinnan huomattavasti paremmin kuin ennen. Lisäksi pellon pH-arvo parani kalkin ansiosta”, Furu luettelee.

Hyvä maa, suurempi sato

Furun tilalla rakennekalkituksen vaikutuksen huomaa selkeästi kasvustossa. “Puolet pellosta on rakennekalkittu, puolet ei. Kalkitulla puolella ravinteet ovat kasville helpommin saatavilla ja se kyllä näkyy”, maanviljelijä selittää.

Hyvärakenteisessa maassa vesi, ilma ja ravinteet pääsevät liikkumaan vapaammin. Myös kasvien juurilla on paremmin tilaa levittäytyä, jolloin ne keräävät ravinteet tehokkaammin talteen ja lannoitteita tarvitaan vähemmän.

Nordkalk rakennekalkitus Furun tila 2

Ensin levitys, sitten muokkaus

Vaikka Söderkullan tilalla ei menetelmää oltu aikaisemmin kokeiltu, rakennekalkitus oli Furusta yksinkertainen. Nordkalk Fostop Rakennekalkki levitettiin vuosi sitten syyskuussa puinnin jälkeen. Seuraavana päivänä pelto ajettiin ensin kultivaattorilla ja sitten vielä lautasmuokkaimella. Muokkauksen suorittaminen mahdollisimman pian levityksen jälkeen on keskeistä onnistumisen takaamiseksi. Mitään erityistä laitteistoa menetelmä ei vaadi, sillä rakennekalkki levitetään perinteisen maatalouskalkin levitykseen soveltuvalla kalustolla ja muokkaus tehdään kultivaattorilla tai jyrsimellä.

Furu kuitenkin muistuttaa, että helppoudesta huolimatta sää asettaa haasteita ajoitukseen. “Onnistuminen vaatii oikeat sääolosuhteet. Kalkki pitää levittää kuivaan maahan, ja muokata mahdollisimman pian. Jos kalkitus tehdään puinnin jälkeen syksyllä, riskinä on että pelto on märkä. Meillä olosuhteet olivat suotuisat,” hän kertoo.

Nordkalk rakennekalkitus Furun tila 4

Kannattava investointi

Furulla rakennekalkitus on kokeilussa ensimmäistä kertaa, mutta se tuskin jää viimeiseksi. Söderkullan tilalla kasvustoa kelpaa ihastella, vaikka puintiin vasta valmistaudutaan. Viljelijä pitää panostusta kannattavana ja suosittelee rakennekalkitusta muillekin. “Mikäli sääolosuhteet sallivat, tarkoitus on rakennekalkita tänäkin syksynä”, maanviljelijä paljastaa. Vaikuttaa siltä, että tuottoisaa investointia puidaan Furun tilalla pitkään, niin pellolla kuin kahvipöydän ääressä.

Lisätietoja Nordkalk Fostop Rakennekalkista

Nordkalk rakennekalkitus Furun tila 3

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.