Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Maitotilalla satsataan nurmisadon laatuun

Anna-Kaisa Haapajärvi (info a nordkalk.com), 16.8.2017

Yli-Hynnilän tilalla Mäyryn kylässä Kuortaneella satsataan nurmisadon laatuun. Perusasiat pidetään kunnossa huolehtimalla kalkituksesta, maan rakenteesta, vesitaloudesta ja lannoituksesta. Tavoitteena on laadukas sato ja kolmen korjuukerran strategia niillä lohkoilla, joilla se on järkevää ja mahdollista. Tilan omistajat Jorma, Mervi ja Antti Yli-Hynnilä pitävät huolta, että tilan sisäiset asiakkaat 130 lypsävää lehmää saavat vain parasta rehua märehdittäväksi.  ”Perusta pitää olla kunnossa, jotta saadaan laadukasta rehua”, kertoo Jorma Yli-Hynnilä.

Antti ja Jorma

Kalkkia pelloille joka vuosi

Tilan nurmiseos on jo pari vuoden ajan koostunut timotei, nurminata, ruokonata, apila ja englannin raiheinä –nurmiseoksesta. Pääasiassa nurmet ovat 3-4 vuotisia, minkä jälkeen ne lopetetaan. Kalkkia levitetään nurmen perustamisvuotena kevättalvella kynnökselle: ”Joka vuosi pyritään levittämään pari kuormaa kalkkia”, kertoo Antti. Viljavuustuloksia seurataan Wisu-viljelyohjelmalla, ja kalkkia levitetään niille lohkoille, joilla tarvetta on. Viljavuustulosten pH-leimat pyritään pitämään vihreällä. Kun kalkkia levitetään hieman joka vuosi, pysyy kalkitussuunnitelma koossa, eikä tarve pääse kasaantumaan. Kalkituksella tiedetään olevan positiivinen vaikutus nurmisadon laatuun ja määrään, ja tämän ovat myös Yli-Hynnilät todenneet käytännön viljelyssä. Tilalla viljellään nurmen lisäksi ohraa ja kauraa, joista saadaan raaka-ainetta tilan aperuokintaan. ”Tällä hetkellä tilan vilja- ja rehuala riittävät turvaamaan tarvittavan rehumäärän”, kertoo Antti Yli-Hynnilä.

Antti Yli-Hynnilä2

Säilörehu-urakointia

Oman tilan töiden lisäksi Yli-Hynnilät pyörittävät yhdessä naapuritilan kanssa Pelto Parturit –nimistä yritystä, joka urakoi säilörehun korjuuta muillekin tiloille. ”Aluksi silppurilla oli tarkoitus tehdä rehut vain itselle, mutta kysyntää konetyölle oli ja toiminta laajeni urakoinniksi”, kertovat Yli-Hynnilät. Tehokkaalla Claas- silppurilla voidaan koota säilörehua 60-100 hehtaaria päivässä hieman tilanteesta riippuen. Toinen säilörehusato saatiin korjattua elokuu alussa juuri ennen tilalla pidettyjä nuoren isännän häitä.

Silppuri Vasikka

Yli-Hynnilä pitävät huolta, että tilan sisäiset asiakkaat 130 lypsävää lehmää sekä nuorkarja saavat vain parasta rehua märehdittäväksi


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.