Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Uusi energiatehokas menetelmä typen ja fosforin talteenottoon erilaisista nestemäisistä jätejakeista – sammutetulla kalkilla keskeinen rooli

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 20.2.2017

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (Raki2 2016–2019) myönsi 9.11.2016 Aalto yliopistolle 457 500 euroa hankkeeseen, jossa kehitetään typen ja fosforin talteenottoa nestemäisistä jätteistä. Hankkeessa yrityskumppaneina ovat mm. Nordkalk ja Gasum. Raki-ohjelma kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin ja sen tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua.

Aalto-yliopiston kehittämä menetelmä

Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän typen ja fosforin energiatehokkaaseen talteenottoon erilaisista nestemäisistä jätejakeista. Tässä menetelmässä, josta Aalto-yliopisto on jättänyt patenttihakemuksen, on keskeinen rooli sammutetulla kalkilla: Talteenottomenetelmä perustuu kalsiumhydroksidin Ca(OH)2 käyttöön ammoniumtypen NH4+ muuntamiseksi kaasumaiseksi ammoniakiksi NH3, joka erotetaan puoliläpäisevän kalvon läpi. Tämän jälkeen ammoniakki sidotaan rikkihappoon, jolloin syntyy ammoniumsulfaattia. Prosessissa fosfori saostuu kalsiumsuolan avulla ravinnekelpoiseksi lopputuotteeksi.

”Erityisiä hyödynsaajia hankkeessa ovat jätevedenpuhdistamot, lietteiden tuottajat ja käsittelijät, biokaasulaitokset, sekä lannoitteiden loppukäyttäjät, jotka saavat kestävän lannoitetuotteen käyttöönsä”, sanoo TkT Surendra Pradhan Aalto-yliopistolta.

Peltomaan riittävän korkea pH on yksi merkittävimmistä maan peruskuntotekijöistä

Kalkin käytöllä useita etuja

Kalkin käytön etuja biotalouden sivuvirtojen jalostuksessa on useita: kalkilla voidaan hygienisoida mm. peltoon levitettäviä lietejakeita ja kalkki parantaa kemiallisesti sidotun fosforin käyttökelpoisuutta kasveille. Kalkin sekoittamisella kiinteisiin sivuvirtoihin voidaan parantaa myös tuotteen rakennetta ja levitettävyyttä. Peltomaan riittävän korkea pH on yksi merkittävimmistä maan peruskuntotekijöistä ja tuottavuuden lisäksi kalkitus on aina myös ympäristön hoitoa, sillä kalkitussa maassa ravinteet menevät kasvin käyttöön ja huuhtoutuminen vähenee. Tiiviin, savipitoisen peltomaan ravinnehuuhtoutumien hillitsemiseksi Nordkalkilla on tarjota erityinen rakennekalkki: Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa rakennekalkituksella on fosforihuuhtoumia saatu pienennettyä jopa 50%. Sadonlisää menetelmällä on saatu jopa 15%. Maan muokattavuuden parantuessa saadaan säästettyä myös polttoainekustannuksia peltomaan vetovastuksen pienentyessä.

Anne-Mari Aurola, TKL
Technical Advisor
Nordkalk Oy Ab


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.