Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Tytyrin naapuri-infossa puhuttiin räjäytyksistä ja tärinästä

Anne Foley (info a nordkalk.com), 13.2.2017

Lohjan Tytyrissä pidettiin 7.2.2017 naapuri-info, jossa keskusteltiin erityisesti louhintaräjäytyksistä ja niiden aiheuttamista tärinöistä. Paikalla oli kolmisenkymmentä naapuria Pitkäniemen ja Hiidensalmen alueelta.

Tytyri 7FEB audience

Nordkalk on viime kuukausien aikana saanut kahdelta naapurilta palautetta voimakkailta tuntuneista räjäytyksistä, ja infossa useampi naapuri kertoi samansuuntaisista tuntemuksista. Kuitenkin räjäytystekniikkaa on viime vuosina kehitetty siten, että tärinä olisi mahdollisimman vähäistä. Esimerkiksi panostusreikiä ja panoksia on pienennetty, kertoi louhintatekniikkaa esitellyt Tapani Röntynen

Tärinää mitataan useassa kohteessa, mm. Kiviniemenkadulla ja Marjakujalla, ja Solhemin kuilussa on ollut mittauspiste monia vuosia. Vanhempi konsultti Lauri Fagerström Oy Finnrock Ab:stä oli pyydetty tilaisuuteen ulkopuolisena asiantuntijana tulkitsemaan mittaustuloksia yleisölle. Tärinän mittayksikkö on heilahdusnopeus (mm/s), ja tärinän vaikutus riippuu räjäytyksen ja kohteen välisestä etäisyydestä ja maaperästä sekä rakennusmateriaalista. 

Fagerström totesi Solhemin kuilun mittaustuloksista, että tarkastelujaksolla kuluvalla vuosikymmenellä ei ole ollut rakenteiden kannalta tärinöiden aiheuttamaa kohonnutta vaurioriskiä. Muiden mittauspisteiden osalta tarkastelujakso oli viime vuoden heinäkuusta nykyhetkeen, eikä tarkastelujakson aikana ole ollut ohjearvojen ylityksiä. Fagerström kertoi, että suurimmillaankin esim. Kiviniemenkatu 10:n mittarin lukema on ollut vain 8 % ohjearvosta. 

Epäilyihin tärinöiden aiheuttamista halkeamista Fagerström vastasi muistuttamalla halkeamia syntyvän rakennuksiin muutoinkin. Nordkalkin tuotantojohtaja Jouni Heinonen puolestaan totesi, että tärinämittareita voidaan asentaa useampiin rakennuksiin. Lisäksi sovittiin, että viestintää yhtiön ja naapureiden välillä lisätään, esimerkiksi tiedottamalla joistakin räjäytyksistä etukäteen.

Mistä sitten johtuu monen jakama tunne tärinöiden lisääntymisestä? Geologi Annika Nyströmin näyttämistä kartoista selvisi, että yksi parhaillaan louhittavista kohteista, kaivoksen tasolla 220, sijaitsee lähempänä Kiviniemenrannan kiinteistöjä kuin muut louhokset. Räjäytyspaikkojen sijainti eli etäisyys rakennuksista on keskeisin selitys sille, miksi tärinät huomataan välillä herkästi.

Anne Foley 

Tytyri 7FEB speakers

Louhosräjäytysten suunnittelu on pikkutarkkaa puuhaa, kertoi Tapani Röntynen.
Taustalla kuuntelevat Annika Nyström, Esko Niemelä ja Jouni Heinonen. 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.