Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Jätevesien ravinteet lannoitteeksi -Nordkalk mukana Aalto-Yliopiston tutkimuksessa

Jenni Westerlund (info a nordkalk.com), 13.1.2017

Nordkalk on mukana Aalto-yliopiston hankkeessa, jossa kehitetään typen ja fosforin talteenottoa nestemäisistä jätteistä. Aalto-yliopisto on kehittänyt menetelmän, jolla typpi ja fosfori saadaan tehokkaasti talteen jätevesistä. Talteenottomenetelmä perustuu kalsiumhydroksidin Ca(OH)2 käyttöön ammoniumtypen NH4+muuntamiseksi kaasumaiseksi ammoniakiksi NH3, joka erotetaan puoliläpäisevän kalvon läpi. Tämän jälkeen ammoniakki sidotaan rikkihappoon, jolloin syntyy ammoniumsulfaattia. Prosessissa fosfori saostuu kalsiumsuolan avulla.

Laboratoriotesteissä on saatu hyviä tuloksia: jopa 99% typestä ja 90-99 % fosforista on saatu talteen. Hankkeen päätavoitteena on kehittää nestemäisten jätteiden ravinteiden kierrätykseen taloudellisesti kannattava prosessi ja toimintaketju.

Lue lisää Aalto yliopiston sivuilta.

Aalto-yliopisto on saanut hankkeeseen rahoitusta ”Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (Raki2 2016–2019). Hankkeessa yrityskumppaneina ovat mm. Nordkalk ja Gasum. Raki-ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Se rahoittaa hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.