Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Puhtaampaa ilmaa kalkilla

Jenni Westerlund (info a nordkalk.com), 13.12.2016

Ympäristösovelluksissa kalkkikivipohjaiset tuotteet varmistavat elämän perusedellytyksiä: puhdasta ilmaa ja vettä sekä hedelmällistä maaperää.

Energian tuotannossa ja jätteenpoltossa syntyy ympäristölle haitallisia happamia päästöjä, jotka on puhdistettava savukaasuista ennen savupiippuun johtamista. Kalkkikivipohjaisilla ratkaisuilla puhdistusteho on jopa yli 90 prosenttia. Kalkkikivipohjaisten tuotteiden käyttö cleantech-sovelluksissa tulee yhä tärkeämmäksi samalla kun kasvava ympäristötietoisuus johtaa uusiin ilma- ja vesipäästöjä rajoittaviin määräyksiin.

Savukaasujen puhdistusmenetelmät

Savukaasujen happamat yhdisteet, kuten rikki-, kloori- ja fluoriyhdisteet, pystytään poistamaan savukaasuista neutraloimalla yhdisteet kalkkikivipohjaisten tuotteiden avulla. Savukaasujen puhdistusprosessit jaetaan yleisesti kuivaan, puolikuivaan ja märkään menetelmään, joihin kaikkiin löytyy Nordkalkin tuotevalikoimasta kemiallisesti puhtaita ja tehokkaita tuotteita.

Uusi sovellus pienille ja keskisuurille polttolaitoksille

Liikkuvaan absorbenttipetiin perustuva kuiva vastavirtapesuri on kehitetty ensisijaisesti pienten ja keskisuurten polttolaitosten sekä laivojen savukaasujen puhdistukseen. Pesuri hyödyntää kalkkikivipohjaisten tuotteiden ominaisuutta pidättää itseensä mm. savukaasujen rikki- ja klooriyhdisteitä.

Saksalainen yhtiö Hellmich GmbH on kehittänyt useita ratkaisuja haitta-aineiden poistamiseksi savukaasuista. Vastavirtapesuri muodostuu useasta sarjaan asennetusta reaktiokammiosta, jolloin puhdistettava savukaasu joutuu kulkemaan absorptiomassan läpi useita kertoja. Rakenne mahdollistaa absorbentin tehokkaan hyödyntämisen ja samalla haitta-aineiden tehokkaan poistamisen. Tavallisesti absorbenttina käytetään rakeistettua kalsiumkarbonaattia tai kalsiumhydroksidia.

-Satu Antola ja Annica Lindfors, Nordkalk

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Ympäristö ja Terveys-lehdestä (8/2016).

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.