Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Pelastusharjoitus -220 metriä merenpinnan alapuolella

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 16.12.2016

Nordkalk, Pelastuslaitos ja muun muassa nosto- ja siirtotuotteita teollisuudelle tarjoava Algol Oy järjestivät yhteisen pelastusharjoituksen Nordkalkin avolouhoksen maanalaisella murskaimella Paraisilla joulukuun alussa. Harjoituksessa testattiin toimimista haastavissa maanalaisissa olosuhteissa.

Nolla tapaturmaa on ainoa mahdollinen tavoite 
Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Nordkalkin tavoitteena on nolla tapaturmaa, se ei voi olla muuta. Nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamisessa asenne ja ennaltaehkäisevä työ ovat erittäin tärkeitä. Nordkalkissa nolla tapaturmaa -prosessin pilottiprojekti aloitettiin Lappeenrannassa vuonna 2004. Vuonna 2008 tavoite laajeni kattamaan koko konsernin. Tavoitteeseen pyritään monin tavoin – yksi tapa on pelastusharjoitukset. 

Haastava toimintaympäristö
Kaivostoiminta ei ole riskitöntä ja Nordkalkissa on monia työtehtäviä, jotka työntekijä hoitaa yksin. Tämä on haaste, sillä tapaturman sattuessa apua ei aina ole saatavissa heti. Tapaturmien ehkäisyn lähtökohtana on vaaratilanteiden tunnistaminen. Ennalta arvaamattomiin tapahtumiin tulee myös varautua. 

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja työntekijällä on velvollisuus noudattaa työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä. Nordkalkin työturvallisuutta ohjaavat työturvallisuutta säätävät lait sekä yhtiön toimintaperiaatteet ja työterveys- ja työturvallisuusohjeet, jotka ovat osin lainsäädäntöä vaativampia.

Kaikkien nordkalklaisten tulee palata töistä kotiin yhtä terveinä kuin he olivat töihin tullessaan.

Pelastusharjoituksia järjestetään säännöllisesti
Joulukuinen pelastusharjoitus oli osa Nordkalkin normaalia turvallisuustoimintaa. Yhtiö järjestää pelastusharjoituksia vuosittain. Yhteisharjoituksissa on mukana myös alueella toimivia alihankkijoita.

NK pelastusharj 03 800

Maanalaisessa kaivoksessa ei pelastuslaitoksen henkilöstökään pääse kovin usein harjoittelemaan. Paraisten kaivos on ainoa paikka Turunmaalla, jossa voi harjoitella näin haastavissa olosuhteissa.

Mitä maan alla tapahtui?
Pelastusharjoitusta varten maanalaisella murskaimella oli lavastettu valjasonnettomuus. Siltanosturin huoltotöissä ollut henkilö oli pudonnut nosturista ja jäänyt roikkumaan turvavaljaiden varaan. 

- Jokaisesta harjoituksesta oppii aina jotakin uutta. Tämäkin harjoitus osoitti, että yhtiön sisäistä tiedonkulkua tapaturmatilanteessa pitää hioa. Kaikki mukana olleet olivat tyytyväisiä hyvin sujuneeseen harjoitukseen, kommentoi Paraisten avolouhoksen kaivospäällikkö Robert Mannström.

NK pelastusharj 21 800

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.