Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Suomalaiset tutkijat tutustuivat rakennekalkitukseen Ruotsin vierailulla

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 13.10.2016

Joukko suomalaisia tutkijoita ja virkamiehiä tutustui Södertäljessä Ruotsissa sijaitsevaan ProjectBorn-koealueeseen ja näyttelyyn tiistaina 11. lokakuuta.

Mukana oli myös Tukholman Veden ja SLU:n (Sveriges lantbruksuniversitet) edustajia sekä Nordkalkin henkilöstöä Suomesta ja Ruotsista. 

ProjectBorn on Nordkalkin, NEFCO:n (Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö) ja Tukholman Veden yhteishanke, jossa tutkitaan rakennekalkituksen ja kalkkisuodinojien käyttöä fosforivalumien vähentämiseksi. Tavoitteena on suojella pohjavettä ja vesistöjä sekä parantaa niiden tilaa EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden mukaisesti. Itämeren tilan parantaminen edellyttää Suomen ja Ruotsin yhteisiä ponnisteluja. 

Tilaisuudessa käytiin läpi tutkimustuloksia, jotka osoittavat rakennekalkituksen vähentävän fosforivalumia 50 prosentilla ja kalkkisuodinojien jopa 80 prosentilla. Peltojen kalkitus on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä ravinnevalumien vähentämiseksi vesistöihin. 

- Suomalaiset vieraat olivat hyvin kiinnostuneita siitä missä vaiheessa Ruotsissa ollaan tutkittaessa rakennekalkin roolia ravinnevalumien vähentämisessä. Keskustelu kävi vilkkaasti koko päivän kalkista, naapurimaiden tutkijoiden yhteistyömahdollisuuksista ja Itämerestä, kertoo Kjell Weppling, vierailun isäntä.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.