Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Mustiolla tavattiin naapureita

Anne Foley (info a nordkalk.com), 15.9.2016

Liikenne ja melu puhuttivat

Parikymmentä naapuria osallistui Nordkalkin 9.9.2016 järjestämään info- ja keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena oli toiminta Mustion kalkkikivilouhoksessa. Nordkalk aikoo hakea louhoksen ympäristölupaan muutosta, joka mahdollistaisi louhintamäärän nostamisen nykyisestä 50 000 tonnista tarpeen vaatiessa 200 000 tonniin vuodessa. Ennen lupahakemuksen jättämistä Nordkalk selvittää asiaan liittyviä ympäristövaikutuksia.

Kuluvana vuonna louhintavaihe kesti runsaan kuukauden tammi-helmikuussa, ja louhintaräjäytyksiä tarvittiin kaksi. Murskaus tapahtuu arkipäivisin ja kesäkuukausien ulkopuolella. 

Naapureita huolestuttivat liikenne, melu ja pöly. Moni arvioi, että tiellä ajetaan kovempaa kuin 40 km/h nopeusrajoitus sallii. Tilanteeseen haetaan korjausta yhteisvoimin: kyläläiset ilmoittavat epäillyistä ylinopeuksista Nordkalkin edustajalle, joka vie asian välittömästi eteenpäin kuljetusyrityksille. 

Nordkalk teettää alueella melumittauksia ja -mallinnuksen, jossa huomioidaan myös liikenne louhoksen lähialueella. Meluhaittojen vähentämiseksi louhosalueella olevia maamassoja läjitetään mallinnuksen pohjalta siten, että ne toimivat meluesteinä. Tapaamisessa keskusteltiin myös pölyntorjunnasta.  

Mustion kalkkikiveä voidaan hyödyntää sekä jauhettuna että poltetun kalkin raaka-aineena. Kalkkikiven ohella louhitaan kiviaineksia, joita käytetään infrastruktuurin rakentamisessa.

Anne Foley
Viestintäjohtaja

Mustio8SEP2016 600px2

Ympäristöpäällikkö Anssi Puruskainen kertoi, että toiminnan vaikutuksia Mustiolla kartoitetaan mm. melumallinnuksella ja pölymittauksilla. 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.