Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk päivitti strategiansa – tavoitteena kasvu ja toiminnan erinomaisuus

Corporate Communications (info a nordkalk.com), 25.8.2016

Nordkalk päivitti strategiansa – tavoitteena kasvu ja toiminnan erinomaisuus

Kalkkikivipohjaisia sovelluksia tarjoava Nordkalk hakee kasvua uusilla tuoteratkaisuilla ja kotimarkkinoita laajentamalla. Päivitetyn strategian jalkauttaminen aloitettiin samalla kun yhtiö kertoi tammi-kesäkuun 2016 tuloksestaan, joka osoitti liikevaihdon laskeneen runsaat neljä prosenttia viime vuoden luvuista. 

Liikevaihdon lasku johtuu kysynnästä suurissa teollisissa asiakassegmenteissä sellu ja paperi, kaivokset ja metallit sekä kemianteollisuus. Sen sijaan rakentamisessa, maataloudessa ja ympäristönhoidossa myynti sujui viime vuotta paremmin. Erityisesti Suomessa näkyi selvää piristymistä, mutta Skandinavian alueella myynti heikkeni. Puolassa myynti jäi hieman viime vuodesta, lähinnä valuuttakursseista johtuen.

- Kalkkikivipohjaisten tuotteiden käytön monipuolisuus osoittaa merkityksensä, kun Nordkalk-konsernin seitsemästä asiakassegmentistä kolmessa myynti kuitenkin nousi. Keskitymme nyt myynnin kasvattamiseen kaikissa asiakassegmenteissä, sanoo toimitusjohtaja Jarkko Kaplin.

Nordkalk otti toisen vuosineljänneksen aikana käyttöön kaksi uutta tuotantolaitosta. Täysin uudenlainen rakeistettu maaparannustuote Nordkalk AtriGran™ lanseerattiin markkinoille alkukesästä. Tuotetta valmistetaan kalkkikivijauheesta Slawnossa Puolassa, jossa Nordkalkilla on entuudestaan louhos ja jauhatuslaitos.

Landskronassa Ruotsissa on alkanut sammutetusta kalkista tehtävien Nordkalk Filtra G -rakeiden valmistus. Niitä käytetään savukaasujen puhdistuksessa maalla ja merellä sekä vedenkäsittelyssä. 

- Ympäristösovellusten merkitys kasvaa perinteisten teollisten käyttökohteiden ohella. Olemme panostaneet tuotteisiin, joiden avulla puhdistetaan ilmaa ja vettä ja varmistetaan viljelysmaan tuottavuus, sanoo Kaplin.

Ympäristösovellusten, esimerkiksi fosforivalumia vähentävän Nordkalk Fostopin®, markkinointi Nordkalkin koko toiminta-alueella Pohjois-, Itä- ja Länsi-Euroopassa on osa strategista kotimarkkinoiden laajentamista. Koko yhtenäistetty tuotepaletti, uudet ja perinteiset tuotteet, ovat saatavilla kaikilla markkinoilla. 

- Myyntiorganisaatiomme keskittyy yhä enemmän ratkaisujen hakemiseen yhdessä asiakkaiden kanssa, kiertotalouden hengessä. Uusi konsernitasoinen tiimimme keskittyy teknisiin ratkaisuihin, joissa asiakkaat tarvitsevat kalkkikivialan osaamista, kertoo Kaplin. 

Jatkuvaa parantamista

Nordkalk otti käyttöön uuden toimintamallin huhtikuussa 2015, jolloin yhtiö siirtyi maantieteellisistä divisioonista koko konsernin läpäiseviin toimintoihin. Prosessien, työkalujen ja toimintatapojen yhtenäistäminen jatkuu edelleen. Tärkeä askel tässä työssä on syyskuussa käynnistyvä projekti, jonka myötä liiketoimintaprosessit, toiminnanohjausjärjestelmä ja tietokannat yhdistetään koko konsernissa. 

- Tämä on seuraava vaihe hyvin sujuneessa toimintojen yhtenäistämisessä ja jatkuvassa parantamisessa kohti toiminnan erinomaisuutta. Työ tuottaa tulosta: esimerkiksi työturvallisuutta kuvastava tapaturmataajuutemme oli kesäkuun lopussa 5,8, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 11,4. Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen on vielä matkaa, mutta se on selkeä tavoitteemme lähivuosiksi, toteaa Jarkko Kaplin.

Lisätietoja: Anne Foley
Viestintäjohtaja, 020 753 7101

Lue myös Rettig Groupin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016:
www.rettig.fi/fi/media/uutiset/2016/osavuosikatsaus-tammikesakuu-2016-myonteista-kehitysta-haastavina-jatkuneilla-markkinoilla/
Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.