Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk aloittaa yt-neuvottelut Lappeenrannan ja Louhen tuotannossa

Anne Foley, 17.5.2016

Tavoitteena varmistaa Louhen toiminnan jatkuminen.

Kiristyneessä markkinatilanteessa Nordkalkin on parannettava kilpailukykyään ja tuottavuuttaan. Vain siten voidaan varmistaa kotimaisen kalkkikiven hyödyntämiseen perustuva tuotanto ja tehokas toimitusketju tuontikalkin käytön sijaan.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Nordkalk joutuu tekemään henkilöstöjärjestelyjä Lappeenranta-Louhen tuotanto-organisaatiossa. Nordkalk on kutsunut Lappeenrannan ja Louhen henkilöstöedustajat yhteistoimintaneuvotteluihin maanantaina 23.5.2016. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 137 henkilöä, mutta vähennystarpeen arvioidaan olevan alle kymmenen henkilöä.

”Haluamme varmistaa toiminnan jatkumisen Louhella, ja tähän haemme nyt uutta toimintamallia,” sanoo tuotantojohtaja Kari Vyhtinen Nordkalkista.

Nordkalk aloitti Louhella vuodenvaihteessa poltetun kalkin valmistamisen Lappeenrannan kalkkikivestä. Tällä konseptilla tuotetaan laadukasta kalkkia, joka sopii useiden asiakkaiden prosesseihin. Uuden raaka-aineen käyttö kuitenkin edellyttää muutoksia myös toimintatavoissa.

Poltetun kalkin lisäksi Louhella valmistetaan sammutettua kalkkia ja kalkkikivijauheita. Tuotteita käytetään kaivos- ja teräs- sekä selluteollisuudessa, maataloudessa ja vedenkäsittelyssä. Infrastruktuurin rakentamiseen toimitetaan kiviaineksia.

Lisätietoja antaa:
Kari Vyhtinen, tuotantojohtaja, Koillis-Eurooppa, Nordkalk, puh. 020 753 7737

Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Tarjoamme tuotteita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Tuotteemme hyödyttävät ympäristöä savukaasujen puhdistuksessa, vedenkäsittelyssä ja maanparannuksessa. Tavoitteemme on tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmillä ympäristövaikutuksilla.

Nordkalk on paikallinen toimittaja, jolla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla pääosin Itämeren ympärillä. Yhtiön palveluksessa on 1000 henkilöä. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group. 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.