Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Prosessialalla tarvitaan uusia osaajia

Nordkalk (info a nordkalk.com), 5.2.2016

Uusia nuoria osaajia tarvitaan kipeästi prosessialoille Etelä-Karjalan alueella, jossa alalta eläköityy peräti yli 500 henkilöä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Paikalliset prosessialan yritykset yhdessä Saimaan ammattiopiston kanssa järjestivät Lappeenrannan 9-luokkalaisille mahdollisuuden tutustua prosessialan moninaisiin työmahdollisuuksiin.

Nuorten kiinnostus prosessialaa kohtaan on vähentynyt, mikä huolettaa sekä alan koulutusta tarjoavaa Saimaan ammattiopistoa että niitä alan yrityksiä, jotka tarvitsevat osaavia työntekijöitä. Lappeenrannassa torstaina 4.2. järjestetyssä tilaisuudessa esittäytyivät Nordkalkin lisäksi mm. Finnsementti, Suomen Karbonaatti Oy, Astepa ja UPM.

Nuorille suunnatun tietopäivän tarkoituksena oli antaa tulevaisuuttaan suunnitteleville nuorille tietoa prosessialasta ja sen tarjoamista työ- ja uramahdollisuuksista, sekä alan koulutuksesta. Suvi Koponen ja Emilia Pylkkänen Lauritsalan koulusta eivät etukäteen juurikaan tienneet, mitä prosessiala pitää sisällään.
- Lähinnä prosessialasta tulee mieleen teollisuus, Suvi totesi.

Prosessiala on monelle nuorelle vieras, ja tämä ongelma on tiedostettu Saimaan ammattiopistossa Sampossa. Lehtori Päivi Lassilan mukaan perustietämys koko prosessiteollisuusalasta on heikkoa, eivätkä nuoret osaa ajatella, mihin kaikkeen se liittyy.
- Tiedon puute on johtanut koulutukseen hakeutuvien määrien laskuun, minkä takia Sampo pyrkii tekemään prosessialaa tunnetuksi nuorten keskuudessa. Yritykset ovat kuitenkin niitä, jotka osaajia tarvitsevat, ja siksi on hienoa, että alueen isot yritykset lähtivät tähän markkinointityöhön mukaan, hän summaa.
Prosessialan yritysten edustajat korostivat sitä, miten tärkeää on kouluttautua, hankkia työkokemusta ja tehdä töitä avoimella asenteella. Nordkalk tarjoaa laajasti erilaisia prosessi-, kunnossapito-, sähkö- ja automaatio- sekä kaivosalan töitä, joten uramahdollisuudet ovat lähes rajattomat, jos on valmis kokeilemaan erilaisia työtehtäviä.
Prosessialan koulutuksella voi edetä myös erilaisiin johto- ja luottamustehtäviin. Esimerkiksi prosessialalle kouluttautunut Jarkko Hämäläinen tuli Nordkalkiin 20 vuotta sitten uuninhoitajaksi kalkkitehtaalle, ja nykyään hän toimii työsuojeluvaltuutettuna ja pääluottamusmiehenä.
Nordkalk ja muut Lappeenrannan Ihalaisen teollisuusalueen yritykset tarvitsevat prosessialan osaajia pitkälle tulevaisuudessakin, sillä Ihalaisten kalkkikiviesiintymä tarjoaa alueen toimijoille raaka-ainetta vielä ainakin sata vuotta.

Teksti ja kuvat: Emmi Nuppula

Prosessialalla ryhma 500px fzht

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.