Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi Varmon louhoksen ympäristöluvan pienin muutoksin

Nordkalk (info a nordkalk.com), 12.11.2014

Nordkalk Oy Ab sai ympäristöluvan Kiteen Kesälahden Varmossa sijaitsevalle kalkkikivilouhokselle 10.4.2013. Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä luvasta jätettiin Vaasan hallinto-oikeudelle kaksi valitusta, jotka hallinto-oikeus pääosin hylkäsi 5.11.2014 antamassaan päätöksessä.

Valitukset koskivat kaivosveden pumppaamista käsittelemättömänä maastoon. Aluehallintovirasto oli päätöksessään arvioinut, että hankkeesta ei aiheudu vesistöön tai sen käyttöön kohdistuvaa korvattavaa vahinkoa tai haittaa. Vaasan hallinto-oikeus oli samaa mieltä, mutta tiukensi veden tarkkailua: kaivoksen kuivanapitovesistä on otettava näytteet jokaisena päivänä, jolloin louhoksesta pumpataan vettä pois. Lisäksi purkuojaston kunto on tarkistettava vuosittain.

Toisaalta hallinto-oikeus jopa lievensi Nordkalkin laatimaa tarkkailusuunnitelmaa: "Kun otetaan huomioon annetut tarkkailumääräykset ja selvitykset kuivanapitovesien laadusta, Pellikanlahden veden laadun tarkkailu ei ole tarpeen."

Varmon esiintymässä on dolomiittista kalkkikiveä, joka sopii erinomaisesti maanparannukseen. Kalkkikiveä käytetään moniin muihinkin ympäristöä parantaviin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi vedenpuhdistukseen.

Nordkalk päättää myöhemmin louhoksen hyödyntämisen aikataulusta.

Lisätietoja: Anssi Puruskainen, ympäristöpäällikkö
Puh. 020 753 7580

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.