Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Ympäristölupa läjitysalueille ja uudelle kivenkäsittelylinjalle Lappeenrannassa

Nordkalk (info a nordkalk.com), 7.10.2014

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti 3.10.2014 myöntävänsä ympäristöluvan Nordkalkin Ihalaisen kaivoksen toimintojen muutoksille Lappeenrannassa.

Lupa koskee olemassa olevan, kaivoksen lounaispuolella sijaitsevan läjitysalueen korottamista ja laajentamista sekä uuden läjitysalueen perustamista louhoksen koillispuolelle. Lupa koskee lisäksi uuden kivenkäsittelylinjan rakentamista ja toiminnan aloittamista mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Läjitysalueiden laajennuksesta tehtiin viime vuonna ympäristövaikutusarviointi (YVA), jonka yhteydessä eri sidosryhmät ottivat kantaa hankkeeseen. Nyt hyväksynnän saanut ympäristölupahakemus jätettiin 9.1.2014.

Lisätietoja:
Harri Koivisto, tuotantojohtaja, PulpPaper & Finland -divisioona
Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7590

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.