Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Mielenkiintoinen artikkelin kalkkistabiloinnista Käytännön Maamiehessä

Nordkalk (info a nordkalk.com), 15.8.2014

Jätevesien kalkkistabilointi saattaisi olla toimiva ratkaisu haja-asutusalueilla, joilla matkat jätevedenpuhdistamoille ovat pitkät ja tyhjennystarve tiheä. Käytännön Maamies julkaisi numerossa 7 artikkelin haja-asutusalueiden lietteiden kalkkistabiloinnista eli jäteveden hygienisoimisesta sammutetulla kalkilla. Menetelmä on tunnettu jo kauan, mutta sen yleistymistä laajemmassa mittakaavassa hidastanevat asiaa koskevat määräykset.

Oman talouden sakokaivolietteen kalkkistabilointi on yksinkertaista ja turvallista, sillä kalkkistabilointiin riittää oikeastaan vain sopiva määrä sammutettua kalkkia ja sekoituslaitteisto. Sekoittaminen on kalkkistabiloinnissa tärkeää, jotta liete hygienisoituu. Sammutettua kalkkia tarvitaan 8,5-14 kg/m3 lietteen vesipitoisuudesta riippuen. Stabiloinnin aikana kaivoon ei saa tulla uutta jätevettä. Kun pH on yli 12 kahden tunnin ajan, liete hygienisoituu ja sen voi levittää omalle pellolle. Lietteen levityksen jälkeen se on mullattava ja levitys on merkattava lohkokirjanpitoon.

Kalkkistabiloidun lietteen saa ajaa viljelysmaalle, jossa viljellään vilja- tai öljykasveja tai sokerijuurikasta. Nurmelle kalkkistabiloitua lietettä saa levittää vain perustamisvuonna. Sen sijaan perunaa, juureksia, vihanneksia sekä juuri- ja yrttimausteita saa viljellä vasta viiden vuoden kuluttua levityksestä.

 

Lue liesää Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa -oppaasta

www.mmm.fi/attachments/elo/newfolder/lannoiteaineet/6J0lEpdSu/Puhdistamolietteen_kaytto_maataloudessa.pdf

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.