Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk kehittää kalkkikiven etsintämenetelmiä

Nordkalk (info a nordkalk.com), 28.3.2014

Nordkalk kehittää menetelmiä uusien kalkkikiviesiintymien löytämiseksi. Yhtiössä meneillään olevan  Dalmatiini-projektin päämääränä  pyritään paikantamaan uusia kalkkikivi- ja wollastoniittiesiintymiä. Dalmatiini-hanke kuuluu TEKESin osin rahoittamaan Green Mining -projektikokonaisuuteen.

Kalkkikivien sijaintipaikat on Suomessa hyvin kartoitettu, mutta tutkimusmenetelmien kehittyessä voidaan edelleen löytää tähän mennessä tuntemattomia kalkkikivivarantoja.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa hyödynnettiin GTK:n (Geologian tutkimuskeskus) kehittämää tietojenkäsittelymenetelmää, jossa olemassa olevasta geotiedosta suodatettiin otollisimmat esiintymäalueet. Analyysiä tarkennettiin mm. satelliittikuvilla, joista nähdään kasvillisuusrehentymiä, mikä kertoo kalkkipitoisesta maaperästä.

Nyt on meneillään projektin toinen vaihe, johon kuuluu näytteenotto maastossa ja siihen liittyen laitteiston ja tutkimusmenetelmien hyödyntäminen ja kehittäminen. Pohjamoreeninäytteitä otetaan kevättalven kuluessa Iitissä, Myrskylässä, Orimattilassa ja Savitaipaleella. Kullakin paikkakunnalla on kaksi näyttöönottoaluetta.

Näytteiden ottoon on haettu lupa maanomistajilta. Näytteitä otetaan yhteensä useita kymmeniä. Näytteenotossa käytetään tela-alustaista kalustoa, jotta ympäristöön jäävät jäljet olisivat mahdollisimman vähäiset. Näytteenottopaikat on suunniteltu geologiset, näytteenotolliset sekä ympäristönäkökohdat huomioiden. Käytännössä näytteet ottaa GTK:n edustaja Nordkalkin tekemien suunnitelmien perusteella.

- Kun maanäytteet on kevään mittaan analysoitu, voimme arvioida, ovatko näytteenottoalueet otollisia jatkotutkimuksia varten, sanoo Nordkalkin geologisesta toiminnasta vastaava johtaja Håkan Pihl.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin myöntämät varaukset antavat etuoikeuden mahdollisille myöhemmille malminetsintäluville. Varaukset ovat voimassa 12.11.2015 asti.

Nordkalkin geologinen toiminta tähtää paitsi mahdollisimman tehokkaaseen louhintaan nykyisissä esiintymissä, myös raaka-aineen saatavuuden turvaamiseen pitkällä aikavälillä.

Lisätietoja:

Håkan Pihl, geologiasta vastaava johtaja, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7169

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.