Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk hakee ympäristölupaa läjitysalueille Lappeenrannassa

Nordkalk (info a nordkalk.com), 10.1.2014

Nordkalk on jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen ympäristöluvan muutoksesta, jotta yhtiö voi laajentaa kaivoksen lounaispuolella sijaitsevaa läjitysaluetta ja perustaa uuden alueen louhoksen koillispuolelle. Lounaisläjityksen osalta Nordkalk pyytää lupaa läjityksen aloittamiseen heti lupapäätöksen saatuaan riippumatta mahdollisista muutoksenhakupyynnöistä.

Nykyisen lounaisen läjitysalueen koko on noin 30 hehtaaria, ja laajennuksen jälkeen se on 44 hehtaaria. Koillisläjityksen pinta-alaksi tulee 39 hehtaaria. Läjitysten maksimikorkeus maan pinnasta on 25-30 metriä. Molemmille alueille läjitetään sivukiviä ja maanpoistomassoja sekä toiminnassa syntyviä muita kiviaineksia.

Läjitysalueiden tarve riippuu olennaisesti siitä, kuinka paljon toiminnassa syntyviä sivutuotteita voidaan hyötykäyttää, mikä on Nordkalkin ensisijainen tavoite. Sivukivi, maanpoistomassat ja rikastushiekka ovat ympäristökelpoisia tuotteita, joita voidaan käyttää mm. maanrakentamisessa ja maanparantamisessa. Jos hyötykäyttöä ei kuitenkaan löydetä kaikelle toiminnassa syntyvälle sivukiviainekselle, pitää sitä myös läjittää kaivosalueelle.

Läjitysalueiden laajentamisen lisäksi ympäristöluvan muutoshakemuksessa on investointi uuteen kivenkäsittelylinjaan. Uusi maanpäällinen kivenkäsittelylinja tarvitaan, koska louhos on laajenemassa nykyisen maanalaisen kivenkäsittelylinjan alueelle.

Läjitysalueiden laajennuksesta on tehty vuoden 2013 aikana ympäristövaikutusarviointi (YVA), jonka yhteydessä eri sidosryhmät ovat ottaneet kantaa hankkeeseen. YVA-selostus on parhaillaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen  käsittelyssä. YVA-menettely päättyy viranomaisen lausuntoon, jota odotetaan helmikuussa 2014.

Lisätietoja: Harri Koivisto, tuotantojohtaja, PulpPaper & Finland -divisioona, Nordkalk Oy Ab,
puh. 020 753 7590

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.