Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Lappeenrannassa ideoitiin sivukiven hyödyntämistä

Nordkalk (info a nordkalk.com), 7.12.2012

Nordkalk järjesti Lappeenrannassa keskiviikkona 28.11.2012 Ihalaisen kaivoksen sivutuotteiden läjitysalueen laajennushankkeeseen liittyvän yleisötilaisuuden. Yleisötilaisuus oli osa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä tehtävää ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettelyä, jossa kartoitetaan hankkeen ympäristövaikutukset ja esitetään erilaisia vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi. Nordkalkin tavoitteena on hyödyntää kaivoksen sivukivi niin, että läjitystarve olisi mahdollisimman pieni. Tätä pohdittiin myös yleisötilaisuudessa.

Tilaisuus keräsi paikalle noin 30 henkilöä. Sen tarkoituksena oli jakaa alueen asukkaille ja elinkeinonharjoittajille tietoa Nordkalkin suunnittelemista hankkeista ja meneillään olevasta YVA-menettelystä. Samalla asukkaat saivat mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja tuoda avoimesti esille omat näkemyksensä asiasta.
Nordkalk sai alueen asukkailta kiitosta vuosien varrella tehdystä yhteistyöstä ja jo tehdyistä läjityskasojen maisemoinneista, joihin he ovat monin tavoin tyytyväisiä. Huolta asukkaissa herätti kuitenkin esimerkiksi se, miten ympäristövaikutusten lisäksi otetaan huomioon ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, tulevan kivenkäsittelylinjan aiheuttamat meluvaikutukset, pölyhaitat, mahdolliset muutokset vesiin ja vedenkäyttöön, sivukivikasojen korkeus sekä vaikutukset tonttien ja kiinteistöjen arvoon. Yleisö esitti hyviä kysymyksiä, joiden perusteella hanketta voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Näin myös alueen asukkaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa.
Nordkalklaisia ilahdutti muutamat yleisöstä tulleet ehdotukset sivukiven hyödyntämisestä läjittämisen sijaan. Yksi ehdotti lentokentän ympärillä olevan hiihtoladun parantamista tekemällä sinne sivukivillä lisää mäkiä ja korkeusvaihteluita, toinen ehdotti läjitysalueiden päällisen alueen muuttamista pelloiksi. Kaikki erilaiset ideat sivutuotteiden hyötykäyttämiseksi ovat toivottuja, sillä Nordkalkin ehdottomana tavoitteena on nimenomaan lisätä sivutuotteiden hyödyntämistä ja sitä kautta vähentää niiden läjittämistarvetta.
Lisätietoja antavat

Harri Koivisto, tuotantojohtaja, PulpPaper & Finland -divisioona, puh. 020 753 7590
Jarkko Kaplin, divisioonajohtaja, PulpPaper & Finland -divisioona, puh. 020 753 7107

Nykyinen maanläjitysalue Hanhikempin tieltä katsottuna

Voit myös lukea lisää meneillään olevasta ympäristövaikutusten arviointiprosessista täällä.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.