Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk suunnittelee kaivostoiminnan jatkamista Kolarissa

Nordkalk (info a nordkalk.com), 4.3.2010

Nordkalk aikoo avata uudelleen Ruonaojan kalkkikivilouhoksen Kolarissa.

Ruonaoja 9/2009

Alueella sijainnut sementtitehdas suljettiin vuonna 1989, mutta Nordkalk on louhinut Ruonaojassa vuoteen 1998 asti. Louhinnan jatkaminen Kolarissa on perusteltua, sillä Pohjois-Suomen uudet kaivoshankkeet avaavat uusia markkinoita kalkkikivituotteille.

Ympäristölupahakemus kaivoksen avaamiseksi jätettiin viranomaisille joulukuussa, ja tavoitteena on aloittaa koelouhinta kesällä. Sen jälkeen louhintamäärät kasvavat vähitellen. Nordkalk on hakenut lupaa louhia 400 000 tonnia kalkkikiveä vuodessa.

Louhintatyö ulkoistetaan, ja alkuvaiheessa suoria työpaikkoja voi syntyä viidestä kymmeneen urakoitsijan työtavoista riippuen. Kalkkikivi murskataan Kolarissa ennen kuin se kuljetetaan asiakkaille.

Kaivos sijaitsee Kolarin kunnassa noin kaksi kilometriä pohjoiseen Äkäsjokisuun suljetusta louhoksesta, joka niin ikään kuuluu Nordkalkille. Ruonaojan louhos avataan siksi, että sen kalkkikivi vastaa paremmin Nordkalkin asiakkaiden tarpeita kuin Äkäsjokisuun kivi.

Kaivosrautatie kunnostetaan Oleellista kaivostoiminnan käynnistämiselle on myös Äkäsjoen vanhan kaivosrautatien kunnostaminen  Kolarista Äkäsjokisuulle. Nordkalk on ollut yhteydessä kaivosyhtiöön Northland Resources, jonka hanke Kaunisvaaran rautakaivoksella Ruotsin Pajalassa myös edellyttää radan kunnostamista. Nordkalk aikoo osallistua radan rakentamis- ja korjaussuunnitelman laadintaan yhdessä Suomen liikenneviraston, Ruotsin rautatieyhtiö Banverketin ja Northland Resources -yhtiön kanssa.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.