Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalkin vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 6.5.2022

Nordkalk on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2021. Raportti, joka on laadittu GRI (Global Reporting Initiative) (perustaso) raportointiohjeistoa noudattaen ja varmennettu kolmannen osapuolen toimesta, nostaa esiin Nordkalkin vastuullisuusponnistelut ja saavutukset, ja sen teemana on ”sitoutunut kirkkaampaan huomiseen”.

Raportti pohjautuu Nordkalkin vastuullisuusohjelmaan, joka on jaettu kahdeksaan painopistealueeseen, ja se pohjautuu sidosryhmiemme odotuksiin sekä yhtiön vaikutuksiin maapallon ja ihmisten näkökulmasta. Kukin painopistealue sisältää johdon sitoumukset, pitkän aikavälin tavoitteet ja keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t), jotka ovat yhteydessä myös sertifioituun johtamisjärjestelmäämme.

 Tärkeimmät onnistumiset vuonna 2021:

  • 5 uutta  kestävää tuotetta
  • -4 % vähennys päästöjen määrästä (per tonni poltettua kalkkia)
  • 95 prosentinn materiaalitehokkuus, kiertotaloustuotteiden osuus kokonaismyyntivolyymistä 12 % (tonneista)
  • PeoplePower-indeksi nousi tasolle AA (hyvä), mikä on Eurooppalaista keskiarvoa parempi.
  • LTA1 oli alle tavoitteen 5. 95 % henkilöstöstä osallistui turvallisuustyöhön
  • Uusi Compliance-ohjelma 

Raportissa on mukana myös kunnianhimoisempi ja päivitetty eLIMEnate-tiekartta kohti fossiilivapaita toimintoja. Tiekartta on linjattu Nordkalkin uuden omistajan SigmaRocin nollapäästöttömyystiekartan mukaiseksi. Nordkalk asettaa tavoitteeksi saavuttaa nettopäästöttömyyden vuoteen 2040 mennessä.

Sustisraportti kansikuva 550

Englanninkielinen raportti (pdf) löytyy osoitteesta www.nordkalk.com/sustainability. Painetun raportin voi tilata osoitteesta info a nordkalk.com.

 Lisätietoja:

Hanne Mäkelä, Chief Communications and People Officer, puh. 050 3858670 tai
Noora Guzman Monet, Sustainability Manager, puh. 050 468 0518

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.