Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk harkitsee uudelleen ympäristölupamuutoshakemustaan liittyen rikastushiekan läjitykseen Lappeenrannassa

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 15.10.2021

Nordkalk on päättänyt ottaa aikalisän ympäristölupamuutosprosessissa liittyen rikastushiekan läjitykseen Lappeenrannan kaivoksen yhteydessä olevalle koillisläjitysalueelle. Näin yhtiö saa lisää aikaa paikalliseen vuoropuheluun, tarvittavien lisäselvitysten tekemiseen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen kartoittamiseen.

B87A0031 550

”Haluamme saada lisää aikaa paikalliselle vuoropuhelulle erityisesti uusien Ojala-Tuomelaan muuttaneiden naapureidemme kanssa liittyen läjitettävän materiaalin muutokseen”, sanoo Nordkalkin Lappeenrannan yksikönpäällikkö Jouni Heinonen. Yhtiöllä on ollut lupa läjittää alueelle sivukiviä ja maa-aineksia vuodesta 2014 asti, mutta läjitystoimintaa ei ole vielä aloitettu, koska sivukivet on saatu ohjattua hyötykäyttöön.

”Keskitymme nyt tarvittavien lisäselvitysten tekemiseen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen kartoittamiseen. Olemme toimineet Lappeenrannassa jo yli 100 vuotta ja meille on tärkeää, että löydämme keinot hyvän yhteiselon jatkamiseksi”, Jouni Heinonen sanoo.


Tavoitteena rikastushiekan 100 % hyötykäyttö
Nordkalk jatkaa vuoropuhelua naapureiden, ympäristöviranomaisten ja Lappeenrannan kaupungin kanssa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman toimiva ratkaisu alueelle sekä kehittää uusia hyötykäyttömahdollisuuksia rikastushiekalle. 

”Paras ratkaisu toki olisi, jos alueella syntyvä rikastushiekka saataisiin ohjattua hyötykäyttöön ja lisäläjitystarve poistuisi. Tämä tulee kuitenkin vaatimaan aktiivista alueellista yhteistyötä ja hyötykäyttöä tukevia viranomaispäätöksiä”, Jouni Heinonen toteaa. Nordkalk on muun muassa hakenut rikastushiekalle luomukelpoisuutta, jolloin sen käyttö myös luomuviljelytiloilla mahdollistuisi. 


Jatkuva ilmanlaadun mittaus Ojala-Tuomelaan
Pölyämiseen liittyvien yhteydenottojen määrä Lappeenrannassa moninkertaistui lupaprosessin aikana aiempiin vuosiin nähden. Koska haittaa on koettu lähinnä Ojala-Tuomelan alueella, Nordkalk käynnistää Ilmatieteen laitoksen kanssa jatkuvan ilmanlaadun mittauksen asuinalueella. Mittauksen tuloksia voi seurata reaaliajassa Ilmatieteen laitoksen www-sivuilta.

”Mittaus saadaan käyttöön vielä lokakuun aikana ja se jatkuu aina vuoden 2022 loppuun asti. Näin saamme kattavan kuvan nykytilanteesta koko kalenterivuoden ajalta ja pystymme käyttämään tietoa mallinnusten pohjana”, Jouni Heinonen kertoo. ”Palaamme lupa-asiaan aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella.”


Tavoitteena pölyämisen minimointi
Nordkalk on kuluneen vuoden aikana ottanut käyttöön uusia pölyämistä estäviä keinoja esim. nostamalla rikastushiekka-altaan vesipintaa sekä peittämällä alueella olevia kasoja ja nykyistä rikastushiekan kuivaläjitysaluetta. Lisäksi yhtiö etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja pölyämisen minimoimiseen. 

”Toivomme lähialueen asukkailta edelleen aktiivista otetta pölypäästöjen raportointiin”, Jouni Heinonen sanoo. 
Nordkalk jatkaa myös tutkimuksia liittyen läjitystoiminnasta aiheutuvaan pölyyn, sen määrään ja koostumukseen. Lisäksi teetetään mallinnuksia uusien pölyämistä estävien keinojen vaikuttavuudesta.

”Keräämme tietoa asiantuntijoille ja viranomaisille, jotta he pystyvät paremmin arvioimaan toiminnan vaikutuksia ja tekemään sitten aikanaan perusteltuja ratkaisuja”, Heinonen toteaa. 

  • Taustatietoja:
    Nordkalkin toiminta Lappeenrannassa alkoi vuonna 1910. Tällä hetkellä yhtiö työllistää paikkakunnalla noin 130 henkilöä.
  • Nordkalkin Ihalaisen tuotantokokonaisuuteen kuuluu kalkkikivilouhoksen ja jauhatuslaitoksen lisäksi kaksi toiminnassa olevaa rikastamoa, joissa jalostetaan kalsiittia lähinnä paperin raaka-aineeksi ja harvinaista wollastoniitti-mineraalia mm. kemianteollisuuden tarpeisiin. Rikastusprosessissa muodostuu sivutuotteena ns. rikastushiekkaa.
  • Rikastushiekka on hienoksi jauhettua kiviainesta, joka koostuu pääasiassa kalsiitista ja silikaattimineraaleista. Se on ympäristöään neutraloivaa, eikä se tuota happamia valumavesiä.
  • Rikastushiekka on tuotteistettu, ympäristökelpoinen materiaali, joka ohjataan ensisijaisesti hyötykäyttöön. Se soveltuu käytettäväksi mm. tie- ja katurakenteissa, pengerryksissä, meluvalleissa, hyödynnettäväksi piha- ja kenttärakentamiskohteissa sekä maanparannusaineena esim. pelloilla.

Lisätietoja: Jouni Heinonen, puh. 040 531 1392 tai jouni.heinonen a nordkalk.com.


Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.