Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk kehittää fossiilivapaata kalkkia osana SSAB:n mittavaa tutkimushanketta

Hanne Mäkelä (hanne.makela a nordkalk.com), 16.7.2021

Nordkalk on mukana SSAB:n Suomessa käynnistämässä mittavassa tutkimushankkeessa, ”FFS – Towards Fossil-free Steel”, jossa yhdessä teollisuus- ja tutkimuskumppaneiden kanssa selvitetään eri ratkaisuja ja vaihtoehtoja fossiilivapaan teräksen tuottamiseksi.  

SSAB:n tavoitteena on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Nyt käynnistynyt Towards Fossil-free Steel -tutkimushanke kartoittaa ratkaisuja ja vaihtoehtoja terästuotannon fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvalla energialla. 

Sen tavoitteena on selvittää uusien vihreiden energiamuotojen eli vedyn, biohiilen ja biokaasun tuotannollisia ratkaisuja terästeollisuudelle. Lisäksi tutkitaan vetypelkistetyn rautasienen sulattamista valokaariuunissa, fossiilivapaan kalkin valmistusta sekä uusia ratkaisuja teräksenvalmistusprosesseissa syntyvien sivutuotteiden hyödyntämiselle.

Nordkalk vastaa tutkimuskokonaisuudessa fossilivapaan kalkin valmistukseen liittyvästä alaprojektista. Kalkki on keskeinen osa teräksen tuotannossa, sillä jokaisen terästonnin valmistamiseen tarvitaan yli 50 kiloa poltettua kalkkia.

”Projektin tavoitteena on kartoittaa uuden teräksenvalmistusprosessin vaatimuksia prosessissa käytettävälle kalkille sekä tutkia lyhyen aikavälin mahdollisuuksia Raahen kalkkiuunien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi tutkitaan uusien tekniikoiden, kuten hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCU/CCS),  potentiaalia pidemmällä aikavälillä”, kertoo projektipäällikkö Pernilla Wangenborn Nordkalkilta.

Projekti on linjassa Nordkalkin eLIMEnate-tiekartan tavoitteiden kanssa. Tiekartassa on määritelty yhtiön askelet kohti fossiilivapaata tuotantoa vuoteen 2045 mennessä.

Business Finland tukee kaksivuotista projektia yhteensä 400 000 eurolla.

FFS-hankkeen yrityskonsortion muodostavat SSAB, Ovako, Fortum, Valmet, Nordkalk, Tapojärvi ja Luxmet. Hankkeen tutkimusosiossa mukana ovat Oulun yliopisto, VTT ja Åbo Akademi. Hanketta tukevia yrityksiä ovat myös ABB, Andritz ja Finnsementti. Hanke on osa Metallinjalostajat ry:n strategista tutkimusagendaa, jonka pohjana on Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi antaa:
Pernilla Wangenborn, +46 (0)723 48 00 83.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.