Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Mitä maassa tapahtuu, kun sitä kalkitaan?

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 16.6.2021

Ennen vanhaan sanottiin, että kalkki on köyhän lannoite. Nykyisin tiedetään, että kalkitus on fiksua, koska tiedetään, että modernissa maanviljelyssä tarvitaan kalkkia maaperän pH-arvon nostamiseen ja siten parempien satoedellytysten luomiseen.

KALK 8974 550

Kalkitus luo ihanteellisen kasvualustan, jossa kasvit kasvavat ja menestyvät. Kalkituksen edut voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan:

1. Parempi ravinteiden saatavuus

Maan pH-arvo on ratkaisevan tärkeä kasvien kyvylle käyttää ravinteita hyväksi. Happamassa maassa ravinteet sitoutuvat erittäin tiukasti maaperään kasvien ulottumattomiin ja haitallisten raskasmetallien liukoisuus lisääntyy.

Viljavuustutkimukseen perustuvalla kalkituksella voidaan vähentää maan haitallista happamuutta. Runsaan ja laadukkaan sadon varmistamiseksi pellon tavoiteltava pH-arvo karkeilla kivennäismailla ja savimailla on 6,5 sekä multa- ja turvemailla 5,8.

2. Lisää pieneliötoimintaa

Korkea pH-arvo on edellytys sille, että maaperä kuhisee elämää ja kastemadot ja pieneliöt hajottavat kasvien jäänteitä. Pieneliötoiminta kuohkeuttaa maan mururakennetta ja tehostaa ravinteiden kiertoa, ja lisäksi korkea pH-arvo hillitsee monia kasvitauteja.

3. Parempi rakenne

Maaperän rakenteen parantaminen ja hyvän rakenteen säilyttäminen ovat maanviljelyn isoja haasteita, joissa kalkilla on erittäin merkittävä rooli. Hyvärakenteisessa maassa on sopivasti erikokoisia huokosia, jotta juuret saavat ravinteita, vettä ja ilmaa.

Parempi rakennekalkki pellossa kuin fosfori Itämeressä

Rakennekalkittu maa toimii eräänlaisena suodattimena, joka auttaa säilyttämään fosforin pellossa. Tällöin myös lannoituksen tarve pienenee. Kenttäkokeissa rakennekalkitulta pellolta on saatu jopa 15 % parempi sato samalla, kun pellon fosforivalunta on jopa puolittunut. Ympäristö ja yhteiskunta hyötyvät rakennekalkituksesta vähintään yhtä paljon kuin viljelijäkin. 

meri kiittää 550

Kiertotaloutta maatalouteen

Ilmastonmuutos ja neitseellisten raaka-aineiden ehtyminen ovat aikamme suurimpia maailmanlaajuisia huolenaiheita. Varsinkin kiertotalouteen liittyvät ratkaisut ovat valtavassa nosteessa – myös maataloudessa.

Raaka-aineiden säästämiseksi pyritään yhä yleisemmin edistämään hyvälaatuisten, turvallisten ja kasvintuotantoon sopivien sivuvirtojen hyödyntämistä maanparannustuotteina tai niiden raaka-aineina. Nordkalk haluaa tässäkin asiassa olla edelläkävijä: pyrimme jatkojalostamaan sekä omia että asiakkaidemme sivuvirtoja laadukkaiksi lopputuotteiksi viljelijöiden tarpeisiin. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Fostop Rakennekalkki ja Aito Plus -kalsiitti, joissa hyödynnetään selluteollisuuden sekä poltetun ja sammutetun kalkin valmistuksessa syntyviä sivuvirtoja.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.