Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Vampulan tehdas peltojen keskellä

Teksti ja kuvat Arto Takalampi (info a nordkalk.com), 7.4.2021

Maanparannuskalkkia valmistavalla tehtaalla ei voisi olla parempaa sijaintia kuin Nordkalkin Vampulan tehtaalla Satakunnan ja Varsinais-Suomen rajalla on. Se sijaitsee Suomen voimakkaimman peltoalueen keskellä, mikä merkitsee säästöä kalkkikuljetuksissa alueen viljelijöille.

Nordkalkin Vampulan yksikkö muodostuu itse asiassa kolmesta eri avolouhoksesta, Punolasta, Matkusjoesta ja Siivikkalasta, sekä louhittavaa kalkkikiveä jauhavasta tehtaasta Punolan kyljessä. 

”Käytännössä kaikki Vampulassa jauhettava kalkki menee maatalouden maanparannusaineeksi. Louhinnassa syntyvä sivukivi murskataan sepeliksi”, esittelee yksikönpäällikkö Jouni Heinonen.

Hänen mukaansa Vampula on yritykselle erittäin merkittävä kalkkitehdas, josta toimitetaan suurimmat tonnimäärät. Syykin on looginen: Vampulan tehtaan alueella pellon suhteellinen osuus on suurin Nordkalkin kalkkitehtaiden toiminta-alueista.

Vampula01

Nordkalkilla on Vampulassa kolme avolouhosta, joista yksi on Punolan louhos. Sen lähistöllä on varsinainen kalkkikiveä jauhava tehdas, johon tuodaan louheet kaikilta kolmelta Vampulan avolouhokselta. Vajaan 40 metrin korkeuteen nousevaa sivukivikasaa on pystytty hyödyntämään tuulivoimaloiden sijoituspaikkana.

Kun tehdas sijaitsee keskellä voimakasta maatalousaluetta eli logistisesti erinomaisessa paikassa, se mahdollistaa myös kohtuulliset kuljetusmatkat ja -kustannukset. Kalkkihan on varsin edullinen tuote, mutta kuljetus nostaa sen hintaa viljelijälle.

”Kaikkiaan yhdeksän toimipistettämme eri puolilla maata mahdollistavat kuitenkin kohtuulliset kuljetusmatkat kaikkialla”, Heinonen korostaa.

Vampulan louhoksista louhitaan kahden eri kalkkituotteen raaka-ainetta: Punolan louhoksesta kalsiittikalkki- ja Matkusjoen sekä Siivikkalan louhoksesta magnesiumkalkkikiveä. Maanparannusaineina ne ovat viljelijöiden tuntemina tuoteniminä Nordkalk Aito Kalsiitti ja Nordkalk Aito Magnesium.

Viljelijät käyttävät joko kalsiitti- tai magnesiumpohjaista kalkkia peltojen kasvukunnon parantamiseksi eli pH:n nostamiseen aina kunkin pellon kalkitustarpeesta ja siinä viljeltävästä kasvista riippuen.

Vampula03c

Laadunvalvoja Jari Yli-Sipilän mukaan sivukivet lajitellaan kaivurilla erilleen kalkkikivestä jo louheena räjäytyksen jälkeen, mikä vaatii kaivurikuskilta rautaista ammattitaitoa. Murskausvaiheessa työstetään siis jo puhdasta, kalsiitti- tai magnesiumpitoista kalkkikiveä. 

Kuivaus biokaasulla

Kalkkikivivarannot riittävät Vampulassa kymmeniksi vuosiksi. Louhintamäärät sekä kalsiitti- ja magnesiumkalkin suhde määräytyvät aina tarpeen eli kysynnän mukaan.

Maanparannuskalkin matka avolouhoksesta pellolle alkaa geologien määrittämästä paikasta. Sen jälkeen lasketaan kentän koko ja louhintamäärä, joka on kerralla noin 20 000 tonnia per louhos.

”Sitten räjäytetään, louhitaan ja syntynyt louhe kuljetetaan kuorma-autoilla joka louhokselta murskauspaikalle. Urakoitsijayritys Swerock murskaa louheen 0-35-milliseksi murskeeksi, joka syötetään tehtaan myllyyn jauhettavaksi”, esittelee ketjua laadunvalvoja Jari Yli-Sipilä Vampulan tehtaalta.

Kun kalkkikivijauhe on märkää, se kuivataan 600 asteessa ennen varastointia siiloon tai halleihin, joista se aikanaan siirretään kuljetukseen ja pelloille levitettäväksi. Lämmitysaineena käytetään viereisen Gasumin biokaasulaitoksen biokaasua.

Louhinta ajoittuu Yli-Sipilän mukaan kesään. Vuoden louheet kuljetetaan alhaalta ylös syksyyn mennessä, koska talven liukkailla se ei enää onnistu turvallisesti.

”Urakoitsija käy murskaamassa louhetta syys- ja talvisesongiksi, jotta varastot ovat täynnä sesongin alkaessa. Murskaus on iso ja tehokas operaatio, sillä koneet jauhavat kalkkikiveä kahdessa vuorossa kolme viikkoa”, hän havainnollistaa.

Vampula04b

Parhaimpina vuorokausina tehtaalta lähtee noin 50 täysperävaunullista kalkkia. Helmikuun alussa oli Varsinais-Suomessakin lumen ansiosta hyvät kalkitusolosuhteet, mikä näkyi kalkkitoimituksissa.

Kaivurikuski tekee laadun

Kun tehtaalle tulee louhoksilta kahta eri kalkkikiveä, pidetään tuotteet koko prosessin ajan erillään. Sivukivet lajitellaan kalkkikivestä jo louhoksella räjäytysten jälkeen, mikä vaatii Yli-Sipilän mukaan kaivinkoneurakoitsijalta rautaista ammattitaitoa.

Sama urakoitsija vastaa tästä Vampulan lisäksi myös Vimpelin louhoksella Etelä-Pohjanmaalla.

Koska maanparannuskalkki on sesonkituote ja sen levitysmäärät riippuvat sesongin levityskeleistä, varastot täytetään arvioimalla tuleva kulutus.

”Vuosien kokemuksella osaamme kuitenkin aika hyvin varautua tarvittavaan kokonaismäärään sekä kalsiittikalkin ja magnesiumkalkin osuuksiin, mikä on noin puolet ja puolet.”

”Ikuinen riskihän keleihin tietysti aina liittyy, kuten viime vuoden sateissa nähtiin. Loppumaankaan kalkki ei pääse, sen verran varman päälle määrät on laskettu”, Yli-Sipilä sanoo.

Vampula02c

Murskauskoneet käyvät kentällä kahdessa vuorossa kolmen viikon ajan. Murskattu louhe siirretään pyöräkoneella varastoitavaksi läjittämällä.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.