Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Uusi whistleblowing-kanava väärinkäytösten ilmoittamiseen

Hanne Mäkelä (hanne.makela a nordkalk.com), 19.10.2020

Nordkalk on ottanut käyttöön uuden whistleblowing-kanavan väärinkäytösten ilmoittamiseen. Uusi palvelu korvaa aikaisemmin käytössä olleet ilmoituskanavat.

Nordkalkin henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät voivat uuden kanavan kautta raportoida toiminnasta, joka ei ole Nordkalkin arvojen, eettisten ohjeiden (Code of Conduct) tai sovellettavan lainsäädännön mukaista, ja millä saattaa olla vakavia seurauksia organisaatiolle tai yksilölle. Ilmoittajalla ei tarvitse olla todisteita tukemaan väärinkäytösepäilyjä, mutta raporttien tulee olla tehty hyvässä uskossa.

Taataksemme ilmoittajien anonymiteetin, uutta ilmoituskanavaa hallitsee ulkoinen kumppanimme, WhistleB, Whistleblowing -keskus. Raportointiprosessi on luottamuksellinen ja salasanalla turvattu.

"Me Nordkalkissa pyrimme turvaamaan avoimen ilmapiirin ja ylläpitämään eettisesti korkeaa tasoa kaikessa toiminnassamme. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että jokainen ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistään. Kiitos avustanne tässä tärkeässä asiassa", sanoo lakiasiainjohtaja Markus Kivimäki.

Pääset uuteen kanavaan käyttämällä linkkiä: report.whistleb.com/nordkalk

Lisätietoja:
Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja, puh. 020 753 7000.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.