Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Kalkitusta tarpeen mukaan

teksti: Katarina Rehnström kuvat: Moa Aulanko, 13.5.2020

Rakennekalkitusta on tehty aikaisemminkin Olli-Pekka Ruposen kasvinviljelytilalla, mutta ei täsmälevityksenä. Tilalla järjestettiin maaperäskannauksen vyöhykejakoon perustuva rakennekalkin levitys demona. Kalkin levitys täsmäviljelymenetelmällä ei ollut ensimmäinen kerta vain Ruposen tilalla vaan itse asiassa koko Suomessa.

Toivon tila sijaitsee Salon Halikossa. Koelohkona toimivan pellon maaperä skannattiin syksyllä 2019. Skannauslaite mittaa pH:n hyvin tiheällä välillä ja lohkolta otettiin kaikkiaan noin 250 näytettä. Skannauksen perusteella pH vaihteli 5,8 ja 6,94 välillä.

Pellon pH merkittävä satokapasiteettiin vaikuttava tekijä

Viettävän ja savisen koelohkon olosuhteet ovat rakennekalkituksen kannalta ihanteelliset. ”Lohko on hieta- ja hiuesavea. Savespitoisuus on selvästi isompi lohkon ala- kuin yläreunassa. Myös multavuus on korkeampi lohkon alareunassa. Erot satotasossa lohkon ala- ja yläosassa olivat viime vuonna useita tuhansia kiloja”, Ruponen sanoo. Hän on ihmetellyt mistä niin suuret satovaihtelut lohkolla johtuvat.

Miksei sitten koko lohkoa käsitellä samalla määrällä kalkkia kuten ennenkin? ”Liiallisesta määrästä kalkkia on vain haittaa pH-arvoltaan hyvässä kohdassa. Liian korkea pH vaikuttaa heikentävästi tiettyjen kasvien hivenaineiden saantiin. Myös maaperän kalsiumluku voi nousta suhteessa liian korkeaksi”, Ruponen perustelee täsmäkalkituksen etuja. Täsmäviljelyssä säästetään lisäksi tuotantopanoksia kohdentamalla ne oikein ja vaikutetaan näin suoraan talouspuoleen.

Olli-Pekka Ruponen täsmärakennekalkitus

"Täsmäviljely säästää tuotantopanoksia ja tästäkin kalkkierästä jäi 10 tonnia yli levitettäväksi toiselle lohkolle", Olli-Pekka Ruponen sanoo.

Maaperäskannauksen tulosten perusteella lohko jaettiin kolmeen eri vyöhykkeeseen. Rakennekalkin sopiviksi levitysmääriksi lohkon eri vyöhykkeille määriteltiin 8 tonnia/hehtaarille, 6 tonnia/hehtaarille ja 5 tonnia/hehtaarille.

paikkatiedot täsmärakennekalkitus

Paikkatiedot löytyvät traktorin järjestelmään laitetun kartan avulla.

Sekoittuminen maa-ainekseen aktivoi kalkin

Demolohko on kultivoitu kertaalleen sängeltä pari vuorokautta aikaisemmin. Urakoitsija levittää Nordkalkin Fostop® Rakennekalkin Tebben-lantavaunulla. Vaunu on varustettu rungon ja lavan välissä sijaitsevalla vaaka-anturilla, jota NovAtel-merkkinen täsmäviljelyjärjestelmä käskee. Traktori ja levitysvaunu kommunikoivat keskenään Isobus-väylän avulla. Jos automatiikka ei toimi, voi oikean määrän tuotantopanoksia syöttää karttatietojen pohjalta myös manuaalisesti.

Kalkitusta

Rakennekalkki kuohkeuttaa maata ja parantaa maaperän mururakennetta. 

Kalkin levityksen jälkeen pelto kultivoidaan 48 tunnin sisällä ja äestetään. Tämän jälkeen lohkolle kylvetään hernettä.

”Rakennekalkin vaikutus maan rakenteeseen alkaa heti kun se sekoitetaan maahan. Mitä alhaisempi maan lämpötila sekoitushetkellä on, sitä hitaampi reaktio. Tällä hetkellä maan lämpötila näyttää olevan 7,2 astetta eli lämpötilasta reaktiivisuus ei ole kiinni. Mitä tasaisemmin kalkin saa levitettyä maahan, sitä paremmin se vaikuttaa”, Ruponen sanoo. 

Samalla lohkolla voi olla isoja eroja pH:ssa

Rakennekalkki parantaa maan rakennetta ja vähentää ravinnehuuhtoutumia. Huolellinen sekoittaminen maahan on tärkeää. Ruponen käyttää nykyään peltojen kalkitukseen pelkästään rakennekalkkia. Pellon satokapasiteettiä rajoittavista tai lisäävistä tekijöistä pH:n merkitys on hänen mukaansa osoittautunut hämmästyttävän suureksi. Lisäksi suuri pH:n vaihtelu samalla lohkolla oli isännän mielestä yllättävää.

Ruponen sanoo huomanneensa rakennekalkituksen vaikuttavan myös työlaitteen vetovastuksen vähenemiseen maan rakennemuutoksen ansiosta. ”Kalkituksen hyvistä puolista puhuttaessa vetovastuksen pienenemisestä tulisikin puhua enemmän”.

traktori4

Koelohkolta otettiin vielä saman päivän aikana referenssinäytteet ja kuvassa näkyvät pressut toimivat nollaruutuina.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.